man's hand, the bird
Sobota
19 czerwca, 2021
(Mt 6,24-34)

Z Ewangelii wg.  Św. Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie
nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie
służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie
jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało
więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a
Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce
może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie?
Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w
całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a
jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie
troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się
przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego
wszystkie potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się
będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.

Komentarz do Ewangelii

Kto polega na Jezusie Chrystusie, ten zyska niebo

Na dwóch kamienicach na görlitzkiej starówce umieszczono następujący tekst: ‘Kto zaufał Bogu, dobrze
zbudował “. Jest to o pierwsze zdanie kościelnego hymnu autorstwa Joachima Magdeburga z 1672 r. .
Tekst całej pierwszej strofy brzmi: “ Kto Bogu zaufał, dobrze zbudował w niebie i na ziemi; Kto polega
na Jezusie Chrystusie, ten zyska niebo. Dlatego z całą pewnością pokładam zaufanie tylko w Tobie Panie
Jezu Chryste, Ty jesteś pociechą w śmierci i cierpieniu “.
Dzisiejsza ewangelia mówi o zaufaniu do Boga Ojca .
Abraham, Mojżesz, Hiob, Maryja , Józef, apostołowie, św. Franciszek, św. Faustyna, św Maksymilian
Kolbe, św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) , św. Jan Paweł II, św. Joanna Molla …………
Oni wszyscy bezgranicznie zaufali Bogu .

Czy dołączę do nich ?