866143_yYkU_DPP_10198_34.jpg
SOBOTA XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
10 lipca, 2021
Mt 10, 24-33

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.
Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Nie bójcie się ludzi

Strach jest złym doradcą. W strachu człowiek podejmuje złe decyzje. Dlatego Pan Jezus powtarza dziś trzykrotnie, żebyśmy się nie bali.

Cokolwiek się wydarzy, jak bardzo przytłoczą nas troski i zmartwienia, gdy zaboli ludzka opinia i podejrzenia, nasze życie jest w rękach Ojca. Nic złego nas nie spotka, jeśli zaufamy Panu.

«Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.»

Panie Jezu, proszę, przymnóż nam wiary i zabierz wszelki lęk.