«Nie bójcie się!»

Strach jest złym doradcą. W strachu człowiek podejmuje złe decyzje. Dlatego Pan Jezus powtarza dziś trzykrotnie, żebyśmy się nie bali.

Cokolwiek się wydarzy, jak bardzo przytłoczą nas troski i zmartwienia, gdy zaboli ludzka opinia i podejrzenia, nasze życie jest w rękach Ojca. Nic złego nas nie spotka, jeśli zaufamy Panu.

«Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.»

Panie Jezu, proszę, przymnóż nam wiary i zabierz wszelki lęk.