Fresh baguettes in paper on wooden background
środa
4 lutego, 2021
Mk 6,7-13

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Nie swoją mocą, ale Twoją

Jezus posyłając uczniów zwraca uwagę na to, aby niczego nie brali ze sobą. Tak często troski świata przeszkadzają nam w trwaniu w żywej relacji z Bogiem, a przez to także w owocnym głoszeniu Dobrej Nowiny. Zastanowię się dziś, czy rzeczy materialne i pęd świata nie odciągają mnie od Jezusa?

Panie, proszę dodaj mi siły, abym rezygnując z zabezpieczeń tego świata, pełen ufności w Twoją opiekę potrafił skutecznie głosić bliźnim Ewangelię. Nie swoją mocą, lecz Twoją.