the-12-2
ŚRODA XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
7 lipca, 2021
Mt 10, 1-7

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Rozesłanie Dwunastu

Poślij mnie, Panie, jak posłałeś Apostołów, bym własnym życiem umiała świadczyć o Tobie. Tu, gdzie jestem i gdzie chcesz żebym była. Nie gdzieś daleko, gdzie w moich wyobrażeniach chciałabym być. Ale tu i teraz, wśród ludzi, z którymi przyszło mi żyć, pracować, tworzyć wspólnotę.

Poślij mnie, Panie, do wszystkich sytuacji, z którymi muszę się zmagać. Także tymi niewygodnymi, bolesnymi. Bym umiała zachować Twoje Przykazania do końca i w każdych warunkach. By ci, których postawiłeś na mojej drodze w tych konkretnych wydarzeniach, odzyskali nadzieję w Twoją miłość.

Poślij mnie, Panie, do mnie samej. Bym nigdy nie przestała Cię kochać i potrafiła dziękować Ci w każdym położeniu. Chcę iść za Tobą.

Amen.