scpsheep-new
PIĄTEK XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
9 lipca, 2021
Mt 10, 16-23

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.
Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy».

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Apostołowie będą prześladowani

Jesteśmy jak owce posłane między wilki.

Z powodu wiary w Pana Jezusa wydadzą nas sądom, dzieci powstaną przeciwko rodzicom, a brat wyda brata na śmierć.

Lecz nawet wtedy, gdy będą nas biczować, publicznie wyśmiewać, obmawiać i gromadzić fałszywe dowody przeciwko nam, mamy odważnie stawać w prawdzie z naszym własnym świadectwem wiary.

«Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.»

Jakie jest moje świadectwo wiary? Czy nie zawaham się wybrać Boga, nawet wtedy, jeśli wszystko stracę?

Panie Jezu, proszę, przymnóż nam wiary, byśmy świadczyli o Tobie całym naszym życiem, naszymi wyborami, szacunkiem do innych, cierpliwością, pokorą, miłością.