Owce i wilki

Jesteśmy jak owce posłane między wilki.

Z powodu wiary w Pana Jezusa wydadzą nas sądom, dzieci powstaną przeciwko rodzicom, a brat wyda brata na śmierć.

Lecz nawet wtedy, gdy będą nas biczować, publicznie wyśmiewać, obmawiać i gromadzić fałszywe dowody przeciwko nam, mamy odważnie stawać w prawdzie z naszym własnym świadectwem wiary.

«Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.»

Jakie jest moje świadectwo wiary? Czy nie zawaham się wybrać Boga, nawet wtedy, jeśli wszystko stracę?

Panie Jezu, proszę, przymnóż nam wiary, byśmy świadczyli o Tobie całym naszym życiem, naszymi wyborami, szacunkiem do innych, cierpliwością, pokorą, miłością.