lifestyle-post-7f
Czwartek, święto Ap. Filia i Jakuba
6 maja, 2021
(J 14, 6-14)

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do Tomasza:

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Komentarz do Ewangelii

„Panie, pokaż nam Ojca”

Dziś staję obok Filipa i proszę razem z nim: „Panie, pokaż mi Ojca, a to mi wystarczy.” Pragnę Go zobaczyć, chcę żeby mnie przytulił, chwycił za rękę i jak dziecko przeprowadził przez największe burze mojego życia. I może jeszcze uleczył rany serca, zadane przez brak miłości ziemskiego ojca. Stoję i czekam na odpowiedź. Jeśli zobaczę Ojca, wszystko się zmieni. Tymczasem Pan Jezus zadaje mi pytanie: «Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?»

«Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.»

Wystarczy, że rozejrzymy się naokoło – na wyciągnięcie ręki możemy dotknąć dzieł Ojca i doświadczyć ogromnej miłości Ojca i Syna, Syna i Ojca. Do nas. Każdy nowy dzień, cud życia, uzdrowienie z choroby, ulga w cierpieniu, pokój serca, śpiew ptaków, uśmiech i ludzka życzliwość, to wszystko umacnia naszą wiarę. A wtedy:

«O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.»

Najświętsza Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami, byśmy mieli silną wiarę i potrafili nieść Pana Jezusa innym.