Exactly marked place on square of St. Peter's in the Vatican, Rome, Italy where the assassination of Pope John Paul II happened in 1981
Wtorek
9 marca, 2021
Mt 18, 21-35

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu".

Komentarz do Ewangelii

Przebaczenie

Czy jest aż tak ważne?

(To rozważanie pomagał mi przygotować mój czternastoletni syn Antoni)

     Okazuje się, że tak. Przebaczając bliźniemu okazujemy mu miłość. Dlatego jeżeli przebaczymy bratu to i Bóg Ojciec przebaczy nam. Jeśli nie przebaczymy bliźniemu to dlaczego Bóg Ojciec miałby przebaczyć nam?!

Przebaczenie musi pochodzić z serca oraz musi być szczere. To niełatwe zadanie. Czasami przebaczyć jest bardzo ciężko, lecz trzeba zebrać w sobie siłę na ten szlachetny czyn.

Jak wyglądałby świat bez przebaczenia? Gdyby ludzie żyli w ciągłej pogardzie i nienawiści do siebie. Należy się zastanowić czy takiego świata chcemy, gdyż jeśli nie nauczymy się przebaczać, jest to nieuniknione.

Święty Jan Paweł II przebaczył zamachowcowi, który chciał go zabić. W ten sposób okazał ogromną miłość przestępcy. Kardynał Stefan Wyszyński mawiał: „Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie”.

Dlatego też, „ nie siedem, a siedemdziesiąt siedem razy…..”.