Samotność

Oto Jezus – Mistrz i Nauczyciel wybiera się w swoją ostatnią podróż do Jerozolimy.

Za  kilkanaście dni będzie zdradzony, poniżony , weźmie krzyż  na swe ramiona, a następnie będzie na min ukrzyżowany.

Zabiera ze sobą Dwunastu. Oni wiedzą  co ma Go tam spotkać , (mówił im o tym)  ale nic sobie z tego nie robią.

Mało tego, zaczynają między sobą rywalizować o „ palmę pierwszeństwa „ . Myślą o własnych korzyściach.

Nie słuchają , co mówi do nich Jezus. Ich Mistrz  jest przerażająco samotny w tej ostatniej wędrówce.

Sens słów:  „Syn Człowieczy zostanie …   wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany” dotrze do nich w pełni  po Zmartwychwstaniu  Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego .

Jezu , naucz mnie rozpoznawać słowa i znaki , które do mnie kierujesz !