Man sitting desperately under the cross
Środa
3 marca, 2021
Mt 20, 17-28

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: «Czego pragniesz?»
Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Komentarz do Ewangelii

Samotność

Oto Jezus – Mistrz i Nauczyciel wybiera się w swoją ostatnią podróż do Jerozolimy.

Za  kilkanaście dni będzie zdradzony, poniżony , weźmie krzyż  na swe ramiona, a następnie będzie na min ukrzyżowany.

Zabiera ze sobą Dwunastu. Oni wiedzą  co ma Go tam spotkać , (mówił im o tym)  ale nic sobie z tego nie robią.

Mało tego, zaczynają między sobą rywalizować o „ palmę pierwszeństwa „ . Myślą o własnych korzyściach.

Nie słuchają , co mówi do nich Jezus. Ich Mistrz  jest przerażająco samotny w tej ostatniej wędrówce.

Sens słów:  „Syn Człowieczy zostanie …   wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany” dotrze do nich w pełni  po Zmartwychwstaniu  Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego .

Jezu , naucz mnie rozpoznawać słowa i znaki , które do mnie kierujesz !