Depositphotos_25731331_s-2019
Piątek
12 marca, 2021
Mk 12, 28b-34

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych". Rzekł Mu uczony w Piśmie: "Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary". Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: "Niedaleko jesteś od królestwa Bożego". I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Komentarz do Ewangelii

Słuchaj uważnie

Udzielając odpowiedzi na pytanie uczonego w Piśmie Jezus odwołuje się do tekstu z Księgi Powtórzonego Prawa:  „Szema Izrael –  Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem”.

Tekst ten uważany jest za żarliwe wyznanie wiary Izraela w jedynego Boga. „Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył” (Pwt 6,3).

Słuchaj czyli bądź posłuszny.

Postawa słuchania jest warunkiem i punktem wyjścia w relacji człowieka do Boga. Słuchanie prowadzi do poznania Boga, prowadzi do wiary, jak mówi św. Paweł: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

Jezus w swojej odpowiedzi na pytanie o ważność  przykazań idzie jednak jeszcze dalej i mówi nie tylko o  miłości Boga ale i o miłości do drugiego człowieka a nawet do nieprzyjaciela (Łk 6,27) . W nauczaniu Jezusa te dwa aspekty stanowią całość – dopełnienie. Pięknie opisał to duński filozof Soren Kierkegaard: „Miłość Boga i miłość bliźniego to dwa skrzydła tych samych drzwi, które mogą się otwierać, albo zamykać tylko razem”.