Słuchaj uważnie

Udzielając odpowiedzi na pytanie uczonego w Piśmie Jezus odwołuje się do tekstu z Księgi Powtórzonego Prawa:  „Szema Izrael –  Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem”.

Tekst ten uważany jest za żarliwe wyznanie wiary Izraela w jedynego Boga. „Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył” (Pwt 6,3).

Słuchaj czyli bądź posłuszny.

Postawa słuchania jest warunkiem i punktem wyjścia w relacji człowieka do Boga. Słuchanie prowadzi do poznania Boga, prowadzi do wiary, jak mówi św. Paweł: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

Jezus w swojej odpowiedzi na pytanie o ważność  przykazań idzie jednak jeszcze dalej i mówi nie tylko o  miłości Boga ale i o miłości do drugiego człowieka a nawet do nieprzyjaciela (Łk 6,27) . W nauczaniu Jezusa te dwa aspekty stanowią całość – dopełnienie. Pięknie opisał to duński filozof Soren Kierkegaard: „Miłość Boga i miłość bliźniego to dwa skrzydła tych samych drzwi, które mogą się otwierać, albo zamykać tylko razem”.