«Smutek wasz przemieni się w radość»

Dziś Pan Jezus zapewnia nas, że z Nim każda łza i każdy smutek zamienią się w radość. Nie ma takiej słabości, która nie przyczyniłaby się do umocnienia naszej wiary. I nie ma takiego cierpienia, które nie mogłyby stać się źródłem naszej siły. Jeśli tylko zaufamy Bogu.

Do kogo przychodzę w chwilach strapienia? Czy szukam ukojenia w Słowie? Czy może w świecie, który weseli się, gdy płaczę?

Najświętsza Maryjo Niepokalana, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami, abyśmy żyli Ewangelią i by radość wypełniała nasze serca.