Depositphotos_211903048_s-2019
Czwartek
13 maja, 2021
(J 16, 16-20)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 16, 16-20)

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie».

Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada».

Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość».

Komentarz do Ewangelii

«Smutek wasz przemieni się w radość»

Dziś Pan Jezus zapewnia nas, że z Nim każda łza i każdy smutek zamienią się w radość. Nie ma takiej słabości, która nie przyczyniłaby się do umocnienia naszej wiary. I nie ma takiego cierpienia, które nie mogłyby stać się źródłem naszej siły. Jeśli tylko zaufamy Bogu.

Do kogo przychodzę w chwilach strapienia? Czy szukam ukojenia w Słowie? Czy może w świecie, który weseli się, gdy płaczę?

Najświętsza Maryjo Niepokalana, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami, abyśmy żyli Ewangelią i by radość wypełniała nasze serca.