Door of the Sagrada Familia with the inscription Jesus - Barcelo
Czwartek
18 lutego, 2021
Łk 9, 22-25

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

Komentarz do Ewangelii

Świętość rodzi się w bólach

Zaparcie, krzyż, strata. Trudne są słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Tak często chrześcijaństwo mylimy z życiem bez problemów i trudności. Trwając w komunii z Bogiem chcemy mieć życie usłane różami. Każda róża ma jednak kolce. Pójście za Jezusem to zaparcie się samego siebie. To często ból walki ze swoimi słabościami, cierpienie zmagań ze swoim charakterem, krzyż dźwigania swojego wydumanego ego. Jak często ja uciekam od trudnych wymagań naszej wiary? Jak często w chwilach bólu zapominam o Zbawicielu? Jezus uczy nas, że jedynie tracąc swoje życie, zyskamy jego pełnię w komunii z Nim.

Panie, proszę na początku tego Wielkiego Postu daj mi siłę do dźwigania mojego krzyża. Nie chcę już uciekać od swojej Golgoty. Teraz już wiem, że świętość rodzi się w bólach, tak jak Twoje zbawienie wycierpiałeś nam na krzyżu. Pewność, że Ty pomagasz mi nieść mój krzyż dodaje mi otuchy. Jak dobrze, że jesteś. Jak dobrze, że zawsze mogę na Ciebie liczyć Jezu.