Szukając  Boga

Rodzice Jezusa byli pobożnymi żydami i gorliwie starali  się wypełniać nakazy Prawa.

Święto Paschy , o którym dziś słyszymy było jednym z trzech pielgrzymkowych świąt żydowskich (obok Święta Tygodni, czyli Pięćdziesiątnicy i Święta Namiotów)) . Każdy dorosły mężczyzna z racji tych uroczystości  powinien nawiedzić Świątynię Jerozolimską. Józefowi w tym pielgrzymowaniu towarzyszyła Maryja z dwunastoletnim  Jezusem

Wzrok i myśli kierujemy dziś  w stronę Maryi , która , jak każda matka przeżywała dramat, ponieważ zgubiło się jej ukochane dziecko.

„Synu, czemuś nam to uczynił?  – zapytała a odpowiedź, którą wówczas jeszcze do końca nie zrozumiała  , zachowała w swoim sercu.

Ewangelista użył tu  określenia, które oznacza trzymać w zamknięciu, strzec przed czymś, ochraniać, bronić kogoś, czegoś, być strzeżonym, zachowywanym, zabezpieczonym . Bardzo podobnego słowa Łukasz użył wcześniej, we fragmencie  o Bożym Narodzeniu (Łk 2,19). Wydaje się, że w ten sposób  ewangelista chciał pokazać Maryję jaką tą, która przyjmuje słowo Boże i staje się Nim przepełniona.

Ona w sposób doskonały wypełniła wolę Boga. Od momentu zwiastowania jej przez Anioła Gabriela, że pocznie i porodzi Zbawiciela, aż po Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Maryja jest w sposób bezgraniczny i  bezwarunkowy posłuszna woli Boga. Kocha Go – mimo, że sytuacje w jakich znalazła się są po ludzku trudne. Przy tym jest tak niesamowicie odważna  a Jej Fiat (tak) skierowane do Boga zmieniło bieg ludzkości .