Test zdolności przywódczych

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o tym,
że uczniom Jezusa nie jest łatwo zrozumieć, jaka jest natura i cel Jego misji. On opowiada im, że droga do zwycięstwa nad śmiercią prowadzi przez dobrowolną zgodę na wejście w scenariusz, który zakończy się śmiercią, a oni rozprawiają o tym, kto jest największy, najważniejszy, kto może założyć koszulkę lidera.
Jezus pokazuje im, że to nie wielkość jest najważniejszą cechą liderów. Kto chce zajmować pierwsze miejsca, ma stać się ostatnim (eschatos, ἔσχατος – tym na końcu, za którym już nic nie ma, ostatnim i najmniej znaczącym w szeregu) i sługą (diakonos, διάκονος – diakonem, pomocnikiem, sługą, a może nawet: chłopcem na posyłki).

Aby zająć ostatnie miejsce,
trzeba zrobić miejsce innym.
Żeby służyć – trzeba słuchać.
Kto zajmuje całą przestrzeń
i nikogo nie słucha,
ten nie nadaje się na lidera.