Jesus Christ in heaven
Środa
14 kwietnia, 2021
(J 3, 16-21)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

Komentarz do Ewangelii

Wiara w Syna Bożego

«Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Pan Bóg posłał Swojego Syna na świat, żeby świat zbawił, a nie potępił. Jednak ludzie o wiele bardziej pokochali ciemność, bo w ciemności można się ukryć. W świetle wszystko jest widoczne, każdy zły uczynek, każdy grzech. Pan Jezus nazywa rzeczy po imieniu – grzech nazywa grzechem, a zło złem. I nie ma dla nich usprawiedliwienia. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Zło można tylko dobrem zwyciężać. Kto nie wierzy Synowi, kto w Niego nie wierzy, sam siebie skazuje na potępienie.

Dziś ludzie pytają, gdzie jest Pan Bóg, skoro na świecie jest tyle zła. Zapominają, że sami siebie na to zło skazują – wojny, aborcje, eutanazje, narkomania, prostytucja, rozwody… Tego nie wymyślił Pan Bóg, który prosi – „kochaj”. To wymyślił człowiek, który woła „ukrzyżuj!”, często dla własnej wygody, pieniędzy, sukcesu.

Panie, proszę, przymnóż nam wiary, byśmy w Ciebie nigdy nie zwątpili i zawsze, we wszystkich naszych wyborach, kierowali się miłością.