Wiara w Syna Bożego

«Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Pan Bóg posłał Swojego Syna na świat, żeby świat zbawił, a nie potępił. Jednak ludzie o wiele bardziej pokochali ciemność, bo w ciemności można się ukryć. W świetle wszystko jest widoczne, każdy zły uczynek, każdy grzech. Pan Jezus nazywa rzeczy po imieniu – grzech nazywa grzechem, a zło złem. I nie ma dla nich usprawiedliwienia. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Zło można tylko dobrem zwyciężać. Kto nie wierzy Synowi, kto w Niego nie wierzy, sam siebie skazuje na potępienie.

Dziś ludzie pytają, gdzie jest Pan Bóg, skoro na świecie jest tyle zła. Zapominają, że sami siebie na to zło skazują – wojny, aborcje, eutanazje, narkomania, prostytucja, rozwody… Tego nie wymyślił Pan Bóg, który prosi – „kochaj”. To wymyślił człowiek, który woła „ukrzyżuj!”, często dla własnej wygody, pieniędzy, sukcesu.

Panie, proszę, przymnóż nam wiary, byśmy w Ciebie nigdy nie zwątpili i zawsze, we wszystkich naszych wyborach, kierowali się miłością.