Winnica – moje życie…

 

Ta przypowieść to metafora historii zbawienia.

Bóg – stwarza wspaniałą winnicę (świat)  i oddaje ją w dzierżawę człowiekowi. Ten, ma żyć  zgodnie z przykazaniami jakie przekazał na Górze Synaj.  Dyskretnie obserwuje, jak człowiek gospodaruje. Kiedy  trzeba upomina, wysyła proroków , aby ci  przypominali o Bogu.

W końcu, w  akcie największej miłości   posyła swojego Syna -Jezusa  , niestety  dzierżawcy wyrzucili Go z winnicy i ukrzyżowali.

Jednak „ kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym „ .  Miłość Boga do człowieka zatriumfowała , Jezus po trzech dniach zmartwychwstał .

Każdy z nas otrzymuje od Boga kredyt zaufania –  winnicę .  Mimo wielu znaków i podpowiedzi jakie otrzymuje od Boga może zrobić z nią co chce ….. Może wykorzystać dar lub go stracić ….

Co zrobię z darem otrzymanym od Boga ?