Closeup on bunch of grapes being picked from row
Piątek
5 marca, 2021
Mt 21, 33-43. 45-46

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Komentarz do Ewangelii

Winnica - moje życie

 

Ta przypowieść to metafora historii zbawienia.

Bóg – stwarza wspaniałą winnicę (świat)  i oddaje ją w dzierżawę człowiekowi. Ten, ma żyć  zgodnie z przykazaniami jakie przekazał na Górze Synaj.  Dyskretnie obserwuje, jak człowiek gospodaruje. Kiedy  trzeba upomina, wysyła proroków , aby ci  przypominali o Bogu.

W końcu, w  akcie największej miłości   posyła swojego Syna -Jezusa  , niestety  dzierżawcy wyrzucili Go z winnicy i ukrzyżowali.

Jednak „ kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym „ .  Miłość Boga do człowieka zatriumfowała , Jezus po trzech dniach zmartwychwstał .

Każdy z nas otrzymuje od Boga kredyt zaufania –  winnicę .  Mimo wielu znaków i podpowiedzi jakie otrzymuje od Boga może zrobić z nią co chce ….. Może wykorzystać dar lub go stracić ….

Co zrobię z darem otrzymanym od Boga ?