«Wytrwajcie w miłości mojej!»

Pan Jezus nas kocha. To jest fakt udowodniony miłością na Krzyżu. «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.» Nasz Zbawiciel został umęczony i zabity za grzechy swoich przyjaciół. Za nasze grzechy. Zostaliśmy wybrani do tego, by żyć Jego Słowem i by przynosić obfity owoc. Owoc wiary, nadziei i miłości, których źródłem są Boże Przykazania. Wszystkie razem, a nie tylko niektóre. One pomagają nam wytrwać w miłości Pana Jezusa.

Czy pragnę trwać w miłości Bożej, by bez względu na okoliczności świadczyć życiem o Ewangelii?

Najświętsza Maryjo, Matko najczystsza, módl się za nami, byśmy wytrwali w miłości Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.