Jesus
Piątek
14 maja, 2021
(J 15, 9-17)

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Komentarz do Ewangelii

«Wytrwajcie w miłości mojej!»

Pan Jezus nas kocha. To jest fakt udowodniony miłością na Krzyżu. «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.» Nasz Zbawiciel został umęczony i zabity za grzechy swoich przyjaciół. Za nasze grzechy. Zostaliśmy wybrani do tego, by żyć Jego Słowem i by przynosić obfity owoc. Owoc wiary, nadziei i miłości, których źródłem są Boże Przykazania. Wszystkie razem, a nie tylko niektóre. One pomagają nam wytrwać w miłości Pana Jezusa.

Czy pragnę trwać w miłości Bożej, by bez względu na okoliczności świadczyć życiem o Ewangelii?

Najświętsza Maryjo, Matko najczystsza, módl się za nami, byśmy wytrwali w miłości Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.