Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Cieszący się szerokim zainteresowaniem konkurs ma na celu przybliżenie młodemu pokoleniu sylwetki Rajmunda Kolbego (tj. św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego).
Poprzez Olimpiadę uczestnicy mogą zapoznać się z życiem Świętego, poznając Go jako kapłana, misjonarza, założyciela klasztoru w Niepokalanowie, wydawcy „Rycerza Niepokalanej”, czy też świetnego naukowca – doskonałego matematyka, przedsiębiorcy, osoby, która całe swoje życie zawierzyła Matce Bożej. Celem Olimpiady jest również rozpropagowanie wśród młodzieży tego Świętego jako wzoru pracowitości, pokory
i otwartości na drugiego człowieka. Uczestnicy konkursu, pogłębiając wiedzę o św. Oj-
cu Maksymilianie, mogą znaleźć wskazówki, jak poznać Maryję, jak bezgranicznie Jej zaufać oraz w jaki sposób w życiu kierować się miłością do bliźniego.
Olimpiada odbywa się na trzech poziomach edukacyjnych: – konkurs plastyczny dla klas 0-V szkół podstawowych; – konkurs wiedzy dla klas VI-VIII szkół podstawowych; – konkurs wiedzy dla szkół ponadpodstawowych. Oprócz zdobytej wiedzy i inspiracji uczestnicy mogą wygrać także cenne nagrody (w przypadku konkursu wiedzy jest to wysokiej klasy sprzęt elektroniczny oraz indeksy na studia). Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonuje na początku roku szkolnego katecheta lub inny nauczyciel z danej szkoły. Regulamin Olimpiady, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl
Pytania można kierować na adres:
olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl

Zapraszamy! ■