Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej

Do podstawowych narzędzi działania w MI należy modlitwa.
Ważna jest zarówno ta osobista, jak i wspólnotowa. Szczególną okazją do wspólnej modlitwy rycerzy i rycerek Niepokalanej jest Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej,
organizowany co roku w Niepokalanowie, od blisko 50 lat, z inicjatywy Sł. Bożego br. Innocentego Marii Wójcika i o. Nikodema Powojskiego.
Dzień ten odbywał się zawsze pod koniec lipca, gdyż właśnie pod koniec tego miesiąca 1941 roku św. Ojciec Maksymilian M. Kolbe ofiarował swoje życie za współwięźnia i został wtrącony
do bunkra głodowego w KL Auschwitz.

Modlitwa odradza świat

Św. Ojciec Kolbe nieraz podkreślał, jak ważną rzeczą jest modlitwa. W 1940 roku, podczas wojny, tak pisał do braci w Japonii: „Bo doprawdy, modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia,
bo do zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia każdej
duszy. (…)
Módlmy się i my, módlmy się dobrze, módlmy się wiele i ustnie, i myślnie, a doświadczymy na sobie, jak Niepokalana coraz bardziej opanowywać będzie duszę naszą, jak coraz bardziej pod każdym względem będziemy się stawali Jej, jak znikać będą winy
i słabnąć wady, jak łagodnie i potężnie zbliżać się będziemy coraz bardziej do Boga. Działalność zewnętrzna jest dobra, ale oczywiście jest rzeczą drugorzędną i więcej niż drugorzędną wobec życia wewnętrznego, życia skupienia, modlitwy, życia osobistej miłości ku Bogu” (Pisma, 784).
Przykład św. Maksymiliana

Br. Innocenty Maria Wójcik podkreślał, że sam Ojciec Maksymilian był człowiekiem głębokiej modlitwy i sam dawał jej przykład:
„O. Maksymilian najwięcej uczył nas modlitwy swoim przykładem, swoją modlitwą. Już wcześnie rano starał się być pierwszy
na adoracji Pana Jezusa w kaplicy. Modlił się w postawie klęczącej, pokornej, bez zwracania na siebie uwagi. Podczas ciszy, przechadzając się po ogrodzie, w skupieniu odmawiał Różaniec. Nie rozglądał się, był zajęty modlitwą. Mszę świętą odprawiał z wielkim skupieniem, ale bez szczególnego wyróżniania. Nie przedłużał, ani nie spieszył, tylko głębokie skupienie przejawiało się na jego twarzy. Podczas modlitwy był spokojny, jakby poza nim nie było nikogo, a często ciasno było
w kaplicy i on wśród nas.
Jednej niedzieli O. Maksymilian klęczał w zakrystii podczas Nieszporów. Dało się zauważyć, że przechodzi wielkie walki
i oschłości duchowe. Mimo to trwał na modlitwie dłużej, tak jak nam to polecał, aby
w takich chwilach usilniej i dłużej się modlić, a nie przerywać” (za: br. Innocenty M. Wójcik, Rycerstwo Niepokalanej o. Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2017, s. 17).
Wartość wspólnej modlitwy

Ogólnopolski Dzień Modlitwy MI jest
to dobra okazja, by naśladować Apostołów
i pierwszych uczniów Pana Jezusa, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem
z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1,14). Pamiętajmy także o zapewnieniu Pana Jezusa, który powiedział: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).
Zapraszamy do udziału

Wszystkich rycerzy Niepokalanej i in­nych
chętnych zapraszamy więc do wspólnej modlitwy w ostatnią sobotę lipca. Ci, którzy mają taką możliwość, niech przyjadą do Niepokalanowa. Inni niech modlą się w swoich wspólnotach, parafiach, rodzinach albo łączą się duchowo indywidualnie. Módlmy się w intencjach,
które Niepokalana sobie wybierze.
Więcej szczegółów na temat Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy MI można znaleźć na oficjalnej stronie Rycerstwa Niepokalanej
w Polsce: mi-polska.pl. Główne wydarzenia tego dnia będą także transmitowane za pośrednictwem telewizji internetowej Niepokalanów TV.

Podziel się z nami tym, co robisz.

Może Ty lub Twoja Wspólnota MI podejmujecie jakieś inne rycerskie dzieła i chciałbyś podzielić się tym na łamach „Rycerza Niepokalanej”? Przyślij opis swojej działalności wraz z kilkoma zdjęciami na adres:
redakcja@rycerzniepokalanej.pl.
A może i przez Ciebie Niepokalana chce zainspirować innych… ■

Ten i inne teksty czytaj dzięki prenumeracie

Zajrzyj do nas na FB