Pokój to dar

Żyjemy w czasach dużych niepokojów osobistych, kulturowych,
społecznych i politycznych. Jak nie tracić wewnętrznej równowagi
i pokoju serca, kiedy tyle zewnętrznych „pewności” upada?
Jezus powiedział nam: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli.
Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat” (J 16,33). Co znaczy: mieć pokój Chrystusa w sobie?
Czym zatem ten pokój jest i o jakim zwycięstwie Chrystus mówi?

Słowo „pokój” w języku polskim oznacza zgodę między stronami, które nie są ze sobą w konflikcie, lub układ o zakończeniu działań wojennych między zwaśnionymi państwami (czy stronami sporu), rozejm, zawieszenie broni. Słowa „pokój” używamy także, chcąc opisać stan równowagi psychicznej lub fizycznej spowodowany brakiem trosk, zmartwień, czyli potocznie: spokój.

Shalom, to znaczy pokój
Jednak w języku Biblii słowo „pokój”, z hebrajskiego shalom, ma o wiele głębsze znaczenie. W Słowniku Teologii Biblijnej Xavier Léon-Dufour podkreśla, że shalom pochodzi od słowa szalem, który oznacza „być nietkniętym, pełnym, skończonym”. Oznacza więc przywrócenie rzeczy do pierwotnej nieskazitelności, harmonii. Biblijny pokój to nie tylko brak wojny, to „dobrobyt codziennego istnienia, harmonia, w jakiej znajduje się człowiek w stosunku do całej przyrody, do Boga i do samego siebie”. Shalom możemy tłumaczyć też jako radość, wolność, integralność, błogosławieństwo, pojednanie, odpoczynek, chwała, bogactwo, zbawienie, życie. Człowiek żyjący Bożym pokojem to człowiek pełen harmonii, pojednany, integralny, nie jest rozdwojony, wewnętrznie pęknięty – wszystko w nim stanowi całość.
Ta integralność i wewnętrzna harmonia były darem i wyposażeniem człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1,26-27). Zostały jednak one szybko zerwane przez grzech, który wprowadził rozłam, dysharmonię, pęknięcie, rozdarcie. Od tego momentu człowiek wciąż poszukuje prawdziwego pokoju. Bóg obiecuje go wielokrotnie poprzez proroków, a ostatecznie przynosi go nam Chrystus, o którym św. Paweł powie, że „On sam jest naszym pokojem” (Ef 2,14), a poprzez łaskę „pokój Chrystusa panuje w naszych sercach” (Kol 3,15).
Chrystus wniósł ten pokój poprzez dzieło wcielenia i odkupienia.

Ten i inne teksty czytaj dzięki prenumeracie

Zajrzyj do nas na FB