Dramatic Easter Morning Sunrise

Zacznij od Zmartwychwstania

Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
jak perkoz dwuczuby na wiosnę
anioł sam wytłumaczy jak trzeba
choć doktoratu z teologii nie ma
grzech ciężki staje się lekki
gdy się jak świntuch rozpłacze
– nie róbcie beksy ze mnie
mówi Matka Boska
to kiedyś
teraz inaczej
zacznij od pustego grobu
od słońca
ewangelie czyta się
jak hebrajskie litery
od końca

Ks. Jan Twardowski

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”!

Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest cudownym wydarzeniem
w historii świata. Świętowanie tego wydarzenia jest powodem
prawdziwej radości, bo śmierć została pokonana,
a naszą przyszłością jest życie wieczne w niebie.
Idąc za sugestią ks. Jana Twardowskiego,
spróbujmy spojrzeć na nasze życie „od końca” –
z perspektywy szczęścia, które nas czeka,
z perspektywy radości nieba, która nigdy się nie skończy,
z perspektywy spotkania ze zmartwychwstałym Panem
i Jego Mamą, Niepokalaną. Niech Ona prowadzi nas
przez niełatwe ścieżki życia i nieustannie wskazuje nam cel –
chwałę nieba! Patrzmy na życie w świetle tego, co nas czeka!

Zajrzyj do nas na FB