Pragniemy świętych kapłanów

Ludzie świeccy, którzy chcą świadomie żyć swoją wiarą, angażują się w różne inicjatywy ewangelizacyjne, studiują teologię, należą do wspólnot, powołują stowarzyszenia będące wsparciem dla Kościoła. Na swojej drodze spotykają wielu, bardzo różnych, kapłanów. Te doświadczenia składają się na bardziej skomplikowany obraz duchowieństwa, niż posiadają go wierni ograniczający się jedynie do...

Ja, kapłan, syn Maryi

Na mocy Testamentu z Krzyża macierzyństwo Maryi zostało rozciągnięte na całą ludzkość, na każdego człowieka z osobna. Gdy Maryja usłyszała z ust konającego Syna: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26), a umiłowany uczeń usłyszał: „Oto Matka twoja” (J 19,27), jak uczy nas Tradycja Kościoła, staliśmy się braćmi Chrystusa poprzez otrzymanie...

Ubrany w czerwone szaty

Ofiara Jezusa Chrystusa, która dokonała się przez Mękę, Krzyż i Zmartwychwstanie, jest jedyna, wypełniona raz na zawsze, a jednak uobecnia się w Ofierze eucharystycznej Kościoła. To samo dotyczy jedynego kapłaństwa Chrystusa; uobecnia się ono przez kapłaństwo służebne, nie pomniejszając jedyności kapłaństwa Chrystusa: „Dlatego sam Chrystus jest prawdziwym Kapłanem, a inni...