Ubrany w czerwone szaty

Ofiara Jezusa Chrystusa, która dokonała się przez Mękę, Krzyż i Zmartwychwstanie, jest jedyna, wypełniona raz na zawsze, a jednak uobecnia się w Ofierze eucharystycznej Kościoła. To samo dotyczy jedynego kapłaństwa Chrystusa; uobecnia się ono przez kapłaństwo służebne, nie pomniejszając jedyności kapłaństwa Chrystusa: „Dlatego sam Chrystus jest prawdziwym Kapłanem, a inni...