Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”!

Znowu będzie o tym samym. Często wracam myślami do drogi, która jest między Warszawą a Częstochową, kościołem św. Anny a Jasną Górą, która dzieje się między 5 a 14 sierpnia. Możliwe, że moje częste wspominanie tego czasu związane jest z jego intensywnością, jak również z wielokrotnością – przeszedłem ten szlak...

Modlitwa

Modlitwa i przede wszystkim modlitwa jest skutecznym orężem w walce o wolność i szczęście dusz. A dlaczego? Bo do celu nadnaturalnego wiodą tylko środki nadnaturalne. Niebo ‒ czyli, jeżeli się tak wolno wyrazić, ubóstwienie duszy ‒ jest czymś w pełnym tego słowa znaczeniu nadnaturalnym. Siłami więc naturalnymi dopiąć tego nie...