STUDIUJ Z MARYJĄ I O MARYI W NIEPOKALANOWIE

SKĄD POMYSŁ NA STUDIA W NIEPOKALANOWIE?

Niepokalanów jest wyjątkowym miejscem na mapie naszej Ojczyzny. To miejsce naznaczone jest szczególną obecnością Maryi, założone przez św. Ojca Maksymiliana Marię Kolbego
i oddane Niepokalanej na Jej wyłączną własność.
Ojciec Maksymilian pragnął, aby czciciele Matki Bożej poznawali Ją coraz bardziej również poprzez studia, naukę, aby mogli potem zdobytą wiedzą dzielić się z innymi. W 1933 roku, płynąc z Japonii do Polski, w liście do o. Antonia Vivody napisał: „Jeśli Niepokalana zechce – założymy Akademię Maryjną, aby w niej studiować, wykładać, publikować na cały świat, Kim jest Niepokalana. Może z doktoratem z mariologii. Jest to pole jeszcze mało znane, a tak konieczne do życia praktycznego, dla nawracania i uświęcenia dusz”.
Po 76 latach marzenie Ojca Maksymiliana zostało spełnione. W 2009 roku powstał w Niepokalanowie Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum”, który w roku 2010 został włączony w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i rozpoczął działalność naukowo-dydaktyczną jako Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum” w Niepokalanowie.

MARIOLOGIA – W JAKIEJ FORMIE I DLA KOGO?

Dla wszystkich, którzy chcą studiować i pogłębiać wiedzę o Maryi. Studia mogą podjąć zarówno osoby duchowne, siostry zakonne, jak i osoby świeckie.
W Instytucie „Kolbianum” prowadzone są następujące rodzaje studiów:
• Podyplomowe Studia Mariologii (licencjat kanoniczny) – dla osób posiadających stopień magistra teologii. Są to 3-letnie studia kończące się napisaniem pracy licencjackiej oraz zdaniem kanonicznego egzaminu licencjackiego z teologii w zakresie mariologii. W ramach tych studiów studenci przygotowywani są również do pisania pracy doktorskiej.
• Podyplomowe Studia Mariologii – 3-letnie studia dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub licencjat) z jakiejkolwiek dziedziny.
• Kurs „Studium Mariologii” – dla osób posiadających minimum średnie wykształcenie.
Studia odbywają się w systemie niestacjonarnym. Podyplomowe w formie czterech zjazdów tygodniowych (pn.-pt.) w ciągu roku (październik, listopad, luty, czerwiec), kurs w formie dwóch zjazdów tygodniowych w ciągu roku (październik, listopad).

SKĄD FENOMEN POPULARNOŚCI STUDIÓW MARIOLOGICZNYCH?

Instytut „Kolbianum” – to 11 lat działalności naukowej, wielu absolwentów studiów podyplomowych, kursu „Studium Mariologii”, ale też 16 doktorów teologii z zakresu mariologii i ok. 50 rozpoczętych przewodów doktorskich. To także wiele zorganizowanych konferencji naukowych, sympozjów oraz 2 serie wydawnicze: „Bibliotheca Kolbiana” i „Bibliotheca Kolbiana – Monografie”.
Instytut „Kolbianum” – to miejsce, które przyciąga studentów z różnych stron Polski,
a nawet z zagranicy, z takich krajów, jak: Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Słowacja, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Filipiny, Japonia. Każdy z nich pragnie przez studiowanie jeszcze bardziej poznać i pokochać Maryję, aby móc potem mówić o Niej w swoim kraju.
Instytut „Kolbianum” – to grono zacnych profesorów, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem spotkania z Maryją na osobistej drodze wiary.
Studia w „Kolbianum” – to nie tylko sama nauka, ale też rozwój duchowy, czas cennych spotkań, rozmów, dzielenia się świadectwem. Każdy dzień podczas zjazdu rozpoczyna się Mszą świętą z udziałem studentów, profesorów, następnie są wykłady, a po nich czas na refleksję, modlitwę, adorację.

GDZIE ZNALEŹĆ WIĘCEJINFORMACJI O STUDIACH
W „KOLBIANUM”?

Jeśli chcesz uczyć się świętości od Ojca Maksymiliana i lepiej poznać Matkę Bożą, możesz to uczynić podejmując studia w „Kolbianum” w Niepokalanowie.
Szczegółowe informacje znajdziesz:

• na stronie internetowej:
www.kolbianum.franciszkanie.pl
• dzwoniąc: tel. 661 712 121 – Sekretariat „Kolbianum” w Niepokalanowie
(pn.-pt. w godz. 8.00-16.00)
• pisząc: kolbianum@gmail.com