0

Napisz drogę krzyżową

Żeby post był postem misi być wyrzeczenie, modlitwa, mądra intencja, dyscyplina w wytrwaniu i pewnie szereg innych warunków, które każdy definiuje samodzielnie. Ma być praca nad sobą w świetle nauki Chrystusa. Czas Wielkiego Postu, to dla wielu okres wyzwań, postanowień, diet odchudzających, intensywnego czytania Brewiarza, Pisma Świętego, medytacji. Pomijając fakt...