Listy od Czytelników

Podziękowania Najświętszej Maryi Pannie, św. Maksymilianowi i naszym świętym Orędownikom Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów wraz z Redakcją „Rycerza Niepokalanej” pragną podziękować Księżom Proboszczom za zaproszenie i możliwość promocji naszego miesięcznika w swoich parafiach. Gościli nas: Ks. Proboszcz Marcin Chodorowski, par. pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, Ks. Proboszcz dr...

Ojcowie Pustyni – pokora radykalna

Jak pokuta usuwa wady, tak asceza wprowadza w życie człowieka cnoty. Jeśli zatem wada jest stałą skłonnością człowieka do złego, to cnota jest habitualną (stałą) łatwością i skłonnością ludzkiej woli ku dobremu. Nic zatem dziwnego, że Ojcowie Pustyni w swoim dążeniu do zbawienia, likwidując swe wady, za wszelką cenę starali...

Znasz modlitwę Jana Chrzciciela, mistrza pokory?

Opowieści z lasu. Odcinek XVIII Wakacje już za nami, no chyba że ktoś jest studentem, to i wrześniowego lata może jeszcze trochę zażyć. Pewnie większość z nas już od kilku tygodni jest w normalnym rytmie pracy, a część zapewne wróciła do szkoły. A co tam u Włodka z Konigórtka, zwanego...

WŁAŚCIWA OCENA

Panno wsławiona – módl się za nami. Czciciele Maryi! Może zastanawialiśmy się nieraz, dlaczego właściwie Bóg wybrał Najświętszą Maryję Pannę na Bogarodzicę? Przecież w tym czasie, kiedy Jezus miał przyjść na ziemię, było wiele innych niewiast zacnych i dostojniejszych. Może dlatego, że była najczystsza i najbardziej posłuszna... Nie. Święci Ojcowie...

Czuwajcie i módlcie się…

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na wrzesień: Abyśmy byli gotowi do codziennej modlitwy i ofiary za nawrócenie grzeszników i uświęcenie wszystkich za pośrednictwem Niepokalanej. To wezwanie Jezus kieruje do swoich uczniów, których w ten sposób chce przestrzec przed zniechęceniem i ospałością. Na spotkanie z Panem wypada być przygotowanym. Ba, trzeba być przygotowanym....

Wielkie Zawierzenie

Jest to 17 dni rekolekcji zawierzenia Niepokalanej swoich osobistych oraz społecznych spraw. W pierwszych dziewięciu dniach będziemy zawierzać Maryi: Dziedzictwo Kolbiańskie, gospodarkę i przemysł, Kościół i dzieła ewangelizacyjne, sprawujących władzę, bezpieczeństwo narodowe, sportowców, media, służbę zdrowia, instytucje edukacji i kultury oraz rodziny. Centralnym punktem Wielkiego Zawierzenia będzie odpust św. Ojca...

Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Cieszący się szerokim zainteresowaniem konkurs ma na celu przybliżenie młodemu pokoleniu sylwetki Rajmunda Kolbego (tj. św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego). Poprzez Olimpiadę uczestnicy mogą zapoznać się z życiem Świętego, poznając Go jako kapłana, misjonarza, założyciela klasztoru w Niepokalanowie, wydawcy „Rycerza Niepokalanej”, czy też świetnego naukowca – doskonałego matematyka, przedsiębiorcy, osoby,...

VI Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie 17 WRZEŚNIA 2022

W tym roku odbędzie się pod hasłem: Św. Franciszek – rycerz pokoju. Eucharystii przewodniczyć będzie JE ks. bp Wojciech Osial – biskup pomocniczy diecezji łowickiej. Nie zabraknie wspólnej modlitwy, ciepłego posiłku, konkursów, koncertu Małego Chóru Wielkich Serc, a nade wszystko dobrej zabawy pod okiem Niepokalanej. Będzie możliwość wstąpienia w szeregi...

Listy od Czytelników

Podziękowania Najświętszej Maryi Pannie, św. Maksymilianowi i naszym świętym Orędownikom Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów wraz z Redakcją „Rycerza Niepokalanej” pragną podziękować Księżom Proboszczom za zaproszenie i możliwość promocji naszego miesięcznika w swoich parafiach. Gościli nas: Ks. Proboszcz Daniel Gliński, par. pw. św. Anny w Jelonkach, Ks. Proboszcz Eugeniusz Derdziuk, par....

Antidotum

Opowieści z lasu. Odcinek XVII A proszę sobie sprawdzić na mapie jakiejś. Konigórtek jest? Ano jest. Koło Rytla? Ano koło Rytla. Czy mieszka w nim pustelnik jakiś? A nie wiem. A przynajmniej nie wiem, czy mieszka w lesie koło Konigórtka jakiś taki prawdziwy, trójwymiarowy pustelnik. Wiem natomiast, że mieszka tam...