Ślady bł. Stefana kard. Wyszyńskiego w Niepokalanowie

Klasztor Niepokalanów jest bogaty w pomniki, wśród nich oczywiście pomnik św. Ojca Maksymiliana Kolbego, ustawiony na placu przed bazyliką. W pobliżu, tuż za Bramą Papieską, stoi nieco skromniejszy, ale wykonany w klasztornej pracowni przez br. Maurycego Kowalewskiego, pomnik bł. Stefana kard. Wyszyńskiego. Zestawienie tych dwóch postaci w Niepokalanowie – św....

Ostatnia wola PRYMASA TYSIĄCLECIA

Dziś pewnie tylko nieliczni wiedzą o tym, że ostatnią wolą umierającego Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego (1901-1981) było, aby w Niepokalanowie wychodził „Rycerz Niepokalanej”, który w pierwszych latach powojennych ukazywał się tylko do grudnia 1952 roku, gdyż władze komunistyczne zabroniły jego drukowania. Tę „ostatnią wolę” przekazał jeden z jego najbliższych współpracowników,...

O maryjności Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Święcenia kapłańskie otrzymałem w katedrze warszawskiej z rąk Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 1957 roku. Z tym większą więc radością chcę o nim mówić, a w zasadzie nie tyle o nim, co o jego maryjności. Właśnie maryjność chodzi mi teraz po głowie bardziej niż mariologia. Przez mariologię rozumiemy naukowe słowo...

Mój Prymas Tysiąclecia

Należę do pokolenia, które żyło jeszcze pod opieką Prymasa Tysiąclecia. Kiedy ostatnio zadałem pytanie o niego grupie młodych ludzi, to zadziwiłem się ich niewiedzą co do postaci Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Byli i tacy, co sądzili, że Prymas był więziony w Auschwitz lub że więziono go w latach 80. Uświadomiłem sobie...