99. urodziny „Rycerza Niepokalanej”

W styczniu 1922 roku Ojciec Maksymilian, będąc w krakowskim klasztorze, wydał pierwszy numer „Rycerza Niepokalanej” w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Nasze czasopismo przechodziło swoje piękne i trudne chwile. Początek był niezwykły. Z miesiąca na miesiąc wzrastało zainteresowanie „Rycerzem”, a tym samym powiększał się jego nakład. Wydawnictwo musiało przenieść się do...

Mamy nową maszynę

W dziale podziękowań pragniemy zamieścić jeszcze jedno, odnoszące się do Was, Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”, jak i do wszystkich osób życzliwych dla naszego Wydawnictwa oraz Klasztoru. Jakiś czas temu pisaliśmy o konieczności zakupu nowej, cyfrowej maszyny drukarskiej.

Wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana do kaplicy sejmowej

Św. Maksymilian odszedł do Pana w bunkrze głodowym w obozie Auschwitz-Birkenau, a Jego ciało zostało spalone w piecu krematoryjnym. Na cmentarzu klasztornym w Niepokalanowie mamy jedną małą urnę z prochami zmarłych w tym obozie. To mikroskopijna cząstka sześciu milionów ludzi. Te symboliczne prochy przypominają nam męczeńską śmierć Założyciela Niepokalanowa. Br....

Listy od Czytelników

Dziękuję Matce Bożej Nieustającej Pomocy i św. Maksymilianowi za wyproszenie tak wielu łask. Mój mąż (lat 78), mający bardzo poważną chorobę, znalazł się w szpitalu. Po trzech tygodniach pobytu bez żadnej poprawy, na granicy śmierci, został zarażony koronawirusem i przewieziony do szpitala zakaźnego. Rozpoczęłam prośbę do nieba do wielu Świętych...

Gdzie w Kazaniu na Górze jest mowa o płocie?

A oto kolejna odsłona naszego cyklu, którego bohaterem jest Abba Włodzimierz, czyli po prostu pan Włodek z Konigórtka (jest taka miejscowość, proszę zajrzeć do jakiejś mapy). Włodek to taki nasz fikcyjny i współczesny ojciec pustyni, który nie mieszka na pustyni, ale w lesie, i to w lesie dosyć znanym, w...

WRAŻLIWE SŁOWO

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na luty: Aby św. Maksymilian inspirował nas swoją postawą solidarności w przyjmowaniu chorych i umacnianiu przygnębionych, głosząc Jezusa – źródło życia i nadziei.

RYCERZ NIEZWYKŁY BYĆ MUSI

Ja: Jeden z moich braci, gdy tylko mnie dostrzegał, to wołał na cały głos: „Witam Don Kichota!”. Nie wiązał tego z obłędem w oczach, smętnym obliczem lub wyimaginowaną miłością do niejakiej Dulcynei. Po prostu, gdy widział pociągłą twarz i kozią bródkę, nasuwało mu się takie skojarzenie. Nie powiem, odczuwałem dziwną...

Podpora prawdy i zbawienia

Ty sama jedna zniszczyłaś wszystkie herezje na całym świecie”. W czasie obrad Soboru Efeskiego (431 rok) św. Cyryl Aleksandryjski, niekwestionowany protagonista tego zgromadzenia, w swojej mowie zwracał się do Maryi między innymi pozdrowieniem: „Witaj, Bogarodzico Maryjo, czcigodny świata całego klejnocie, (...) berło prawowiernej nauki”. Już wcześniej św. Atanazy z Aleksandrii...

Z Niepokalanowa do Auschwitz

W niecałe półtora roku od wybuchu II wojny światowej św. Maksymilian doświadczył dwóch aresztowań. Po pierwszym, które trwało prawie trzy miesiące, powrócił do Niepokalanowa. Drugie aresztowanie powiodło Go przez Pawiak do Auschwitz, gdzie oddał życie za współwięźnia.

O cudownym uzdrowieniu kciuka Ojca Maksymiliana

Tytuł obecnego numeru Uzdrowienie chorych, módl się za nami związany jest ze wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes, które przypada 11 lutego. Tego dnia w roku 1858 Najświętsza Maryja Panna po raz pierwszy objawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, którą zachęcała do modlitwy za grzeszników, a także do pokuty. Dwa...