Karmiąc się Słowem

Po co Bogu frezarka? Jeszcze żeby Syn Boży był na przykład rabinem, to może jakoś byśmy sobie z tym poradzili. Albo na przykład takim, dajmy na to, arcykapłanem. Łatwiej by było. Ale nie, ten Bóg to zawsze wszystko jakoś na odwrót robi. Syn Boży, który stał się człowiekiem, miał ze...

Męczennik miłości

(...) Co się stało w bunkrze głodowym obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (Auschwitz) w dniu 14 sierpnia 1941 roku? Odpowiada na to dzisiejsza Liturgia: oto „Bóg doświadczył Maksymiliana Marię i znalazł go godnym Siebie. Doświadczył go jak złoto w tyglu i przyjął jako całopalną ofiarę” (por. Mdr 3,5-6). Chociaż „w ludzkim rozumieniu doznał kaźni”, to przecież „nadzieja...

Współczesne formy męczeństwa

Męczeńskie oddanie życia za bliźniego nie było wynikiem jednorazowego heroizmu Ojca Maksymiliana Kolbego, lecz owocem trwającej latami Jego heroicznej wierności Bogu i Jego ofiarnej miłości do ludzi. Także w naszych czasach są wokół nas ludzie, którzy trwają w wiernej miłości do Boga i bliźnich za cenę męczeństwa. Sprawdzianem świętości jest...

Nie możemy opuścić ludzi…

9 sierpnia 2021 roku mija 30 lat od męczeńskiej śmierci dwóch błogosławionych franciszkańskich misjonarzy z Pariacoto: Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Franciszkanów zamordowali terroryści z ugrupowania „Świetlisty Szlak” (Sendero Luminoso), które wtedy działało w Peru.

Nadzieje św. Ojca Maksymiliana

Czym jest nadzieja? Sądzimy, że jest sumą naszych osobistych oczekiwań. Liczymy na coś w życiu. Zazwyczaj najbardziej odważnie w okresie młodości, zwłaszcza gdy czujemy się silni, zdrowi, gdy otwierają się przed nami różne możliwości.

Po co nam męczeństwo św. Ojca Maksymiliana?

W tym roku, 14 sierpnia 2021, mija 80 lat od męczeńskiej śmierci św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Pierwsza myśl, która przychodzi nam do głowy w związku z tym tragicznym wydarzeniem – to bunkier głodowy i dwutygodniowe konanie, zakończone zastrzykiem fenolu. Żeby się już dłużej nie męczył? Nie. Bunkier potrzebny był...

Miłość i misja, czyli Ojciec Maksymilian M. Kolbe

Znajdujemy się w zakonnej celi Ojca Generała franciszkanów. Na ścianach obrazy świętych, na półkach ikony, figurki. Jest św. Józef, jest św. Ojciec Franciszek, są błogosławieni męczennicy z Peru i inni święci franciszkańscy. Wśród nich św. Ojciec Maksymilian. Na ścianie wisi fragment witraża, również przedstawiający św. Ojca Maksymiliana. To właśnie o...

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”!

W naszym niepokalanowskim klasztorze mieszka ostatni zakonnik naszej Prowincji, który osobiście spotkał św. Ojca Maksymiliana. O. Ignacy ma dziś 98 lat. Mimo podeszłego wieku z entuzjazmem wspomina ów przedwojenny dzień, w którym jako ministrant służył podczas uroczystości przyjęcia nowych członków do Rycerstwa Niepokalanej. Jak sam wspomina, nie miał pojęcia, kim...

“wędrówka”

Drogie Dzieci! Otrzymałem ze starostwa powiadomienie, że wojska niemieckie szybko posuwają się naprzód. Powiat sochaczewski ma być ewakuowany, zatem Niepokalanów także. Dobrze nam tu było żyć razem pod czułą opieką Niepokalanej, lecz nadszedł czas, że musimy się rozejść. Przepraszam Was za wszystkie zgorszenia, jakie Wam kiedykolwiek dałem, i za wszystkie...