Czcić Ojca w Duchu i prawdzie

W rozmowie z Samarytanką Jezus wyjaśnia sens chrześcijańskiego kultu: „prawdziwi czciciele będą oddawać cześć (inne polskie tłumaczenia mają: chwalić, kłaniać się) Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć (inne polskie tłumaczenia: szuka, pragnie) Ojciec” (J 4,23). Muszę przyznać, że tak często koncentrowałem uwagę na tym, czego...

Niewidomi – Uczniowie 2:0

Ewangelia Marka jest tak skonstruowana, że na początku i na końcu drogi Jezusa z Galilei do Jerozolimy natrafiamy na opisy uzdrowień niewidomych. Na początku podróży Jezus uzdrawia ślepotę niewidomego z Betsaidy (Mk 8,21-26), a na koniec podróży, wychodząc na „ostatnią prostą” do Jerozolimy, uzdrawia Bartymeusza (Mk 10,46-52). W czasie tej...

Sens życia

Jaki jest sens życia według Jana i Jakuba? Zasiadać, z Jezusem, w Jego chwale, po prawej i po lewej stronie. Przyjrzyjmy się temu pragnieniu: po pierwsze mowa o czymś statycznym, po drugie nie bierze się pod uwagę nikogo innego – Jezus jest potraktowany dość instrumentalnie, po trzecie – osią, wokół...

Dlaczego bogatemu trudno?

Trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego (Mk 10,23)... Nie ma zbyt wielu spraw, o których Jezus mówi, że są „trudne”. Przysłówek „trudno” (dyskolos, δυσκόλως) jest użyty tylko w tym kontekście, w kontekście wchodzenia do królestwa z ciężarówką dobytku (Mt 19,23; Mk 10,23; Łk 18,24). Niczego innego, opisanego jako „trudne”,...

Przyjąć królestwo jak dziecko. Czyli jak?

W Markowym fragmencie Ewangelii na 27. Niedzielę zwykłą czytamy o tym, że kto nie przyjmie królestwa Bożego „jak dziecko” (hos paidion, ὡς παιδίον – Mk 10,15), nie wejdzie do niego. Co to właściwie znaczy – przyjąć coś jak dziecko? Zrozumienie tej wypowiedzi Pana Jezusa jest kluczowe, od tego zależy, czy...