Listy od Czytelników

Podziękowania Najświętszej Maryi Pannie, św. Maksymilianowi i naszym świętym Orędownikom Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów wraz z Redakcją „Rycerza Niepokalanej” pragną podziękować Księżom Proboszczom za zaproszenie i możliwość promocji naszego miesięcznika w swoich parafiach. Gościli nas: O. Proboszcz Wojciech Matuła CMF, par. pw. Niepokalanego Serca NMP i św. Antoniego M. Klareta...

Na co komu ziemia?

Opowieści z lasu. Odcinek XXVI W poprzednim odcinku widzieliśmy, jak bohater naszego cyklu, Ojciec z Lasu, Abba Włodek, gaworzy z zapłakaną niewiastą na Górze Polanowskiej. Doszli do wniosku, że sytuacja smutku może być przeżyta na dwa sposoby. Jeśli doradza nam zły duch, pokusa to jest niebezpieczeństwo, że sytuacja smutku stanie...

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na maj: Abyśmy nadal wspierali wysiłki poszukiwania zgody w dialogu ekumenicznym oraz z innymi religiami. Tytułowe przysłowie niesie w sobie prawdę o znaczeniu współpracy w relacjach między ludźmi. O cennej jedności, która buduje wspólnotę i sprawia, że człowiek staje się silniejszy, gdy nie jest sam. Znany jest...

Rekolekcje dla osób Niepełnosprawnych w Lasku

Wśród członków MI niezwykle ważne miejsce zajmują osoby chore oraz przeżywające różne trudności, gdyż ofiarowanie swojego cierpienia Niepokalanej przynosi ogromne duchowe owoce. MI stara się więc zadbać o przestrzeń formacji i spotkania dla tych osób. Do inicjatyw tego typu należą tzw. Rekolekcje dla Niepełnosprawnych w Niepokalanowie Lasku, którym chcemy poświęcić...

PRZED OBLICZE MATKI

I znowu nadszedł miesiąc Maryi. Rozkołysały się dzwony świątyń, zadźwięczały sygnaturki kaplic, zwołując po całym świecie wiernych do figur, obrazów i kościołów Maryi... Wychodzą z miejskich kamienic, i spod strzech wieśniaczych tłumy, i dążą do świątyń Bożych. Idą już sił ostatkiem siwowłosi starcy, nad grobem prawie stojący, by jeszcze raz...

Radość czwarta: Pokłon Mędrców

Podobnie jak pasterzom udającym się do Betlejem, tak i Mędrcom, którzy za przewodem gwiazdy zdążają do Nowo narodzonego Jezusa, towarzyszy „wielka radość”: „Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali” (Mt 2,10). W ich doświadczeniu duchowym odbija się pragnienie poznania Boga, które od początku tajemniczo towarzyszy całej ludzkości. Żydzi byli w szczęśliwym...

…I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego

Credo, to znaczy – wierzę CZĘŚĆ V W homilii, wygłoszonej w dniu inauguracji pontyfikatu (22 października 1978 roku), św. Jan Paweł II mówił m.in.: „Nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa i zgodzić się na Jego władzę! (...) Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice...

Mieszkań wiele

7 MAJA 2023, 5. NIEDZIELA WIELKANOCNA EWANGELIA: J 14,1-12 Mieszkań wiele i przygotowane miejsce Otwieram „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” i czytam, że na jedną osobę przypadało w Polsce (stan na 31 grudnia 2020 roku) przeciętnie 28,7 m2 powierzchni użytkowej mieszkania (to dane dla miasta, na wsi metraż jest nieco...

Moc cichych

Kim są cisi z Jezusowego Błogosławieństwa? Zanim zajmiemy się odpowiedzią na to pytanie, zajmijmy się... hałasem. Bardzo często hałas wiąże się z chaosem. Gdy się awanturujemy, podnosimy głos, chcemy nad kimś zapanować, grozimy mu. Głośni prawie zawsze odwołują się do siły fizycznej, chcą dominować. To jednak nie jest cała tajemnica...

W ciszy Boga

Być cichym to wezwanie nie na dzisiejsze czasy, pełne gwaru, kłótni, walki o władzę, stanowiska, względy znaczących osób. Nawet wśród ludzi uważających siebie za wierzących zamiast pokoju i łagodności dominuje podniesiony głos, gniew, nieufność, poczucie zniewagi i pokrzywdzenia. Wymuszanie krzykiem, siłą, szantażem czy płaczem jest na porządku dziennym w niejednej...