Dobro w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym

Pewien młody człowiek zapytał mędrca: „Powiedz mi, proszę: w jakiej dziedzinie mógłbym zrobić wielką karierę?”. Usłyszał taką odpowiedź: „Bądź dobrym człowiekiem. W tej dziedzinie jest ogromna szansa i bardzo mała konkurencja”. Dobro jest dziś coraz bardziej „deficytowym towarem”. Wszyscy oczekujemy dobra od innych, ale sami jesteśmy bardzo powściągliwi w jego...

Wiarygodność Chrystusa, Kościoła i chrześcijaństwa w perspektywie ich ukierunkowania na dobro

Współczesna teologia fundamentalna zajmuje się nie tylko obroną wiary chrześcijańskiej, ale również uzasadnia wiarygodność Chrystusa, Kościoła i chrześcijaństwa, bazując na istotnych elementach religii chrześcijańskiej, jak na przykład: miłość, prawda, piękno, nadzieja, świadectwo, cud. Wśród takich znaków i argumentów wiarygodności (zob. Leksykon teologii fundamentalnej) jest również i odwołujący się do idei...

Jeden wspólny cel – Bóg

Z Konferencji  św. Maksymiliana (Konferencja nr 77) Wiecie: na świecie wciąż trwa jakaś walka, współzawodnictwo. Po co to wszystko właściwie jest? Jak się zapytać kogoś o wyjaśnienie – każdy mówi, że chce dobra. Z tego znów wyłania się takie zagadnienie: co to jest dobro? a co jest zło? To jest...

Czy prawda się zmienia?

PRZEDRUK Z „RYCERZA NIEPOKALANEJ” Z 1924 ROKU Było to dnia 13 marca bieżącego roku. Jechałem właśnie do Warszawy. Naprzeciw mnie siedziała poczciwa sobie żydówka, obok niej jakiś facet również mojżeszowego wyznania, po owej zaś prawej stronie inteligientna pani, której pochodzenie zdradziło dopiero zatopienie się w żargonowej gazecie. Skończyłem mój brewiarz,...

Prawda w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym

Prawda, wraz z dobrem i pięknem, stanowiła klasyczny grecki kanon etyczny i estetyczny. Była traktowana jako jedno z trzech podstawowych kryteriów oceny rzeczywistości i zasad rządzących twórczą aktywnością człowieka. Tematyką dobra i piękna zajmiemy się w dwóch kolejnych artykułach; obecny pragniemy poświęcić zagadnieniu prawdy.

Stosunek religii chrześcijańskiej do prawdy jako miejsce jego uwiarygodnienia

Bóg, przewyższający swoją doskonałością wszelkie stworzenie, pragnie jednak dać się poznać człowiekowi dla zawiązania z Nim wspólnoty życia i miłości. Pozwala On nam, ludziom, Siebie poznać, i to na sposób rozumny. Pierwszy sposób poznania Boga odwołuje się do wyjaśniania istnienia świata, kierujących nim praw oraz zrozumienia żyjących w nim istot...

Prasa katolicka koniecznie potrzebna!

na podstawie książki opowieść o świętym Maksymilianie Jednym z najważniejszych tekstów mówiących o duchowości św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego jest Jego Regulamin życia. Odkrywamy w nim motywy, jakimi kierował się przez całe życie. Motywy, o jakich tam czytamy, nie zaskakują. Znajdujemy je wszystkie w licznych wypowiedziach powtarzanych w różnych okresach...

Jak powstaje „Rycerz Niepokalanej”

PRZEDRUK Z „KALENDARZA «RYCERZA NIEPOKALANEJ»” Z 1925 ROKU Stół zawalony pismami, listami, książkami i innemi tego rodzaju -„ami”. Obok szeregi czasopism ułożonych w porządku alfabetycznym. Z Polski one, z Włoch, Szwajcarji, Francji, a nawet z Chin, Afryki i Ameryki. Z drugiej zaś strony szafka z książkami i przewrotne pisma: –...

„…a «Rycerz» idzie!”

Z O. Grzegorzem Bartosikiem OFMConv, Prowincjałem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce, rozmawia O. Piotr Szczepański OFMConv O. Piotr Szczepański OFMConv: Drogi Ojcze Prowincjale, to już 100 lat, jak powstał „Rycerz Niepokalanej”. Co było inspiracją dla św. Ojca Maksymiliana M. Kolbego, aby rozpocząć to wielkie dzieło? O. Grzegorz Bartosik OFMConv:...

O Maryi z Dantem Alighieri z okazji 700-lecia śmierci Poety

CZĘŚĆ III – RAJ (2) „Spójrz na oblicze, co do Chrystusa najpodobniejsze” Koniec roku, weryfikujący kolejny etap drogi, a jednocześnie dni kontemplacji wzniosłych i pełnych miłości tajemnic (Niepokalane Poczęcie NMP i Narodzenie Pańskie) skłaniają, aby nasz umysł i serce zatrzymały się nie tylko na ich przyczynie, ale skupiły się też...