Idę na kawę do folusznika

Z pewnością nieczęsto zdarza się nam spotkać kogoś, kto mówi, że właśnie wrócił od folusznika. Albo kogoś, kto stwierdza: – Pani kochana, ja to tylko do Dąbrowskiego chodzę. Cała reszta to... to żadne foluszniki są, fuszerkę odstawiają. A Dąbrowski, pani kochana, jak on wybieli, to nikt tak nie wybieli. Żaden...

Kochać bezinteresowną miłością

Tak łatwo jest darzyć miłością bliskie osoby, tych którzy są nam życzliwi. Jak trudno dać miłość tym którzy nas krzywdzą. Czy to w ogóle możliwe? Jezus ukazuje nam że tak. Z Nim wszystko jest możliwe. To właśnie Chrystus pokazuje nam sens prawdziwej miłości, gdy umiera za wszystkich ludzi na drzewie...

Iść za Jezusem

Jednym z najgorszych sposobów przeżywania wiary jest letniość. Bóg pragnie od nas całkowitego zaangażowania. Iść za Jezusem, to zaprzeć się siebie i wszystkiego innego. To postawić wszystko na Jezusa. Bez kalkulowania i oglądania się wstecz. Chrystus przestrzega nas dziś także przed pozornym życiem blisko Boga, gdy wrogów mamy wśród bliskich....

Bóg widzi więcej

Prawdziwa modlitwa, to modlitwa ufności. Często w naszym życiu wątpimy w dobroć Boga, widząc jedynie ludzką perspektywę. „Myśli Moje, nie są myślami Waszymi”. Bóg pragnie naszej świętości, a droga do niej często wiedzie przez drogę cierniową. My po ludzku chcielibyśmy spotykać tylko szybkie autostrady. Bóg widzi więcej. Chce naszego dobra,...

Tak wiele zostało nam dane

Tak często w naszym życiu duchowym nie zdajemy sobie sprawy jak wiele zostało nam dane. „Tu jest coś więcej niż Jonasz”. Czy zdaję sobie sprawę, jak wiele otrzymałem mogąc być uczniem Jezusa? Czy dziękuję za to Bogu? Czy staram się postępować jak na dziecko Boga przystało? Zastanowię się dziś, w...

Prawdziwy cel modlitwy

„Nie bądźcie gadatliwi jak poganie”. Tak często podchodzimy do modlitwy w sposób mechaniczny. Klękamy recytując wyuczone frazy, już nawet nie zastanawiając się nad ich sensem. Jezus pragnie od nas czegoś więcej. Pragnie od nas żywej, osobistej relacji, w której oczywiście znane modlitwy są jak najbardziej potrzebne, ale nie mogą zakrywać...

Za kogo uważam Jezusa?

„A Wy za kogo mnie uważacie?” Tak często w naszym życiu oglądamy się na innych, porównujemy, oceniamy. Jezus dziś pyta osobiście każdego z nas. Za kogo mnie uważacie? Za kogo Ty mnie uważasz? Czy jestem dla Ciebie ważny? Jakie miejsce zajmuję w Twoim życiu? Zastanowię się dziś, jak często w...

Podróż z wody na pustynię

Podróż z wody na pustynię, aby pojedynkować się z tym, który, jak mówi św. Jan Chryzostom, „choć nie zrobiliśmy mu nic złego, prowadzi przeciwko nam nieubłaganą wojnę”. Izrael, wychodzący z Egiptu, musi przejść przez wody Morza Czerwonego. Co go czeka? 40 lat wędrowania po pustyni, która okazuje się szkołą zaufania...

Nieść Jezusa błądzącym

Faryzeusze i uczeni w Piśmie nie mogą znieść widoku Jezusa, goszczącego się z grzesznikami. Tak łatwo jest oceniać innych, samemu mając wiele „za uszami”. Zastanowię się dziś, jak często w swoim życiu osądzam innych. Czy gorliwie praktykując wiarę, nie patrzę „z góry” na tych którzy żyją inaczej? Jezus daje nam...

Wielka radość serca

Faryzeusze są pełni zazdrości, sami wiele poszczą, a uczniów Jezusa wypełnia radość. Choć istotą chrześcijaństwa jest krzyż, nie możemy zapominać o wielkiej radości jaką daje nam obcowanie z Bogiem. Skupiając się na cierpieniu, możemy zatracić radość bycia dziećmi samego Boga. Świętość przychodzi przez krzyż, ale nigdy nie możemy zapomnieć, że...