EKG, holter i echo serca metodą paszczową

Ostatnio jeden z moich współbraci miał lekkie problemy z sercem. Poszedł do kardiologa, a kardiolog: „O, ojcze kochany, to trza zbadać, z tym tak nie można chodzić, to coś podejrzane jest. Holter. Na tydzień”. No i już widział siebie z całą górą kabli i elektrod, a pan kardiolog wyjął z...

Cztery narzędzia miłosierdzia

Znamy tę naszą dzisiejszą Ewangelię bardzo dobrze. Kilka lat temu, w 2016 roku, obchodziliśmy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Rok Miłosierdzia, a jego hasłem były słowa zaczerpnięte z Łk 6,36: Miłosierni jak Ojciec. Odmienialiśmy ten werset przez wszystkie przypadki. Próbowałem sobie jeszcze raz poukładać w głowie wszystko to, co w dzisiejszej Ewangelii...

Co zrobić, żeby zobaczyć nadchodzące dobro?

„Cześć, żebraki!” – takimi słowami witała nas, franciszkanów konwentualnych, łażących trasą Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej w Grupie Brą­zowej (znają Państwo tych rzezimieszków, oj, znają; redagują oni i piszą do „Rycerza”...), s. Matylda ze służby medycznej, wykwalifikowana nastawiaczka kości i stawów. Czy tak pokracznie wyglądaliśmy, czy też s. Matylda znakomicie zna...

Jak złowić Apostołów?

Jak złowić Apostołów? Zasada szczeliny Dzisiejsza Ewangelia zaskakuje w kilku miejscach. Tam gdzie nie dało się przez całą noc nic ułowić, nagle, jak za sprawą jakiejś czarodziejskiej różdżki, pojawia się mnóstwo ryb. I to jest pierwsze zaskoczenie. Ale nie tylko połów ryb jest zaskoczeniem. Zaskakuje też połów Apostołów. Zostają złowieni...

Idę na kawę do folusznika

Z pewnością nieczęsto zdarza się nam spotkać kogoś, kto mówi, że właśnie wrócił od folusznika. Albo kogoś, kto stwierdza: – Pani kochana, ja to tylko do Dąbrowskiego chodzę. Cała reszta to... to żadne foluszniki są, fuszerkę odstawiają. A Dąbrowski, pani kochana, jak on wybieli, to nikt tak nie wybieli. Żaden...

Kochać bezinteresowną miłością

Tak łatwo jest darzyć miłością bliskie osoby, tych którzy są nam życzliwi. Jak trudno dać miłość tym którzy nas krzywdzą. Czy to w ogóle możliwe? Jezus ukazuje nam że tak. Z Nim wszystko jest możliwe. To właśnie Chrystus pokazuje nam sens prawdziwej miłości, gdy umiera za wszystkich ludzi na drzewie...

Iść za Jezusem

Jednym z najgorszych sposobów przeżywania wiary jest letniość. Bóg pragnie od nas całkowitego zaangażowania. Iść za Jezusem, to zaprzeć się siebie i wszystkiego innego. To postawić wszystko na Jezusa. Bez kalkulowania i oglądania się wstecz. Chrystus przestrzega nas dziś także przed pozornym życiem blisko Boga, gdy wrogów mamy wśród bliskich....

Bóg widzi więcej

Prawdziwa modlitwa, to modlitwa ufności. Często w naszym życiu wątpimy w dobroć Boga, widząc jedynie ludzką perspektywę. „Myśli Moje, nie są myślami Waszymi”. Bóg pragnie naszej świętości, a droga do niej często wiedzie przez drogę cierniową. My po ludzku chcielibyśmy spotykać tylko szybkie autostrady. Bóg widzi więcej. Chce naszego dobra,...

Tak wiele zostało nam dane

Tak często w naszym życiu duchowym nie zdajemy sobie sprawy jak wiele zostało nam dane. „Tu jest coś więcej niż Jonasz”. Czy zdaję sobie sprawę, jak wiele otrzymałem mogąc być uczniem Jezusa? Czy dziękuję za to Bogu? Czy staram się postępować jak na dziecko Boga przystało? Zastanowię się dziś, w...

Prawdziwy cel modlitwy

„Nie bądźcie gadatliwi jak poganie”. Tak często podchodzimy do modlitwy w sposób mechaniczny. Klękamy recytując wyuczone frazy, już nawet nie zastanawiając się nad ich sensem. Jezus pragnie od nas czegoś więcej. Pragnie od nas żywej, osobistej relacji, w której oczywiście znane modlitwy są jak najbardziej potrzebne, ale nie mogą zakrywać...