Za kogo uważam Jezusa?

„A Wy za kogo mnie uważacie?” Tak często w naszym życiu oglądamy się na innych, porównujemy, oceniamy. Jezus dziś pyta osobiście każdego z nas. Za kogo mnie uważacie? Za kogo Ty mnie uważasz? Czy jestem dla Ciebie ważny? Jakie miejsce zajmuję w Twoim życiu? Zastanowię się dziś, jak często w...

Podróż z wody na pustynię

Podróż z wody na pustynię, aby pojedynkować się z tym, który, jak mówi św. Jan Chryzostom, „choć nie zrobiliśmy mu nic złego, prowadzi przeciwko nam nieubłaganą wojnę”. Izrael, wychodzący z Egiptu, musi przejść przez wody Morza Czerwonego. Co go czeka? 40 lat wędrowania po pustyni, która okazuje się szkołą zaufania...

Nieść Jezusa błądzącym

Faryzeusze i uczeni w Piśmie nie mogą znieść widoku Jezusa, goszczącego się z grzesznikami. Tak łatwo jest oceniać innych, samemu mając wiele „za uszami”. Zastanowię się dziś, jak często w swoim życiu osądzam innych. Czy gorliwie praktykując wiarę, nie patrzę „z góry” na tych którzy żyją inaczej? Jezus daje nam...

Wielka radość serca

Faryzeusze są pełni zazdrości, sami wiele poszczą, a uczniów Jezusa wypełnia radość. Choć istotą chrześcijaństwa jest krzyż, nie możemy zapominać o wielkiej radości jaką daje nam obcowanie z Bogiem. Skupiając się na cierpieniu, możemy zatracić radość bycia dziećmi samego Boga. Świętość przychodzi przez krzyż, ale nigdy nie możemy zapomnieć, że...

Świętość rodzi się w bólach

Zaparcie, krzyż, strata. Trudne są słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Tak często chrześcijaństwo mylimy z życiem bez problemów i trudności. Trwając w komunii z Bogiem chcemy mieć życie usłane różami. Każda róża ma jednak kolce. Pójście za Jezusem to zaparcie się samego siebie. To często ból walki ze swoimi słabościami,...

Tracąc – zyskujemy

Obłudnicy, biblijne słowo, a jakże często bliskie nam, dzisiejszym ludziom. Tak często praktyki naszej wiary wypełniamy po to, aby móc czuć się lepszymi niż inni. Zastanowię się dziś, czy moje sposoby zbliżania się do Boga w Wielkim Poście nie są po to, aby coś komuś udowadniać. Jemu zależy na tym...

Modlić się z pokorą

Faryzeusze pragną cudu od Jezusa, ale mają złe intencje. Jak często ja zachowuję się jak faryzeusz prosząc o coś Boga, ale jedynie po to, żeby zaspokoić swoją pychę, ciekawość czy własne interesy. Jezus zostawiając faryzeuszów pokazuje nam, że modlitwa zawsze musi być pełna pokory i ufności. To pycha jest tym,...

COVID, Anno Domini 30

Przychodzi do Jezusa trędowaty, który doskonale wie, czego chce, i prosi o oczyszczenie. Nie zastanawia się, nie waha się, nie wybrzydza, nie wymyśla. Krótko i konkretnie, po męsku załatwia sprawę. I warto dodać, że w tym przypadku oznacza to również: a) na kolanach, b) prosząc. Dialog jest bardzo krótki: ‒...

Rozwijać swoje człowieczeństwo

Dla Boga istotny jest cały człowiek z wszelkimi potrzebami. Dziś Jezus ukazuje nam, że zależy Mu także na naszych cielesnych potrzebach. Tak często poświęcamy się jedynie życiu duchowemu, zupełnie zapominając o sferze cielesnej. Bóg stworzył nas ludźmi, jesteśmy złożonymi z ducha, ciała i umysłu. I o wszystkie te sfery musimy...

Jestem Ważny dla Jezusa

Jezus bierze głuchoniemego na bok z dala od tłumu. Jest z nim sam na sam. Bóg wybiera tego człowieka będącego w konkretnej potrzebie i zajmuje się tylko nim. Tak jakby dla Jezusa cały świat przestał istnieć, liczył się tylko ten konkretny człowiek. Tak często czujemy się gorsi od innych. Jak...