Bóg widzi więcej

Prawdziwa modlitwa, to modlitwa ufności. Często w naszym życiu wątpimy w dobroć Boga, widząc jedynie ludzką perspektywę. „Myśli Moje, nie są myślami Waszymi”. Bóg pragnie naszej świętości, a droga do niej często wiedzie przez drogę cierniową. My po ludzku chcielibyśmy spotykać tylko szybkie autostrady. Bóg widzi więcej. Chce naszego dobra,...

Tak wiele zostało nam dane

Tak często w naszym życiu duchowym nie zdajemy sobie sprawy jak wiele zostało nam dane. „Tu jest coś więcej niż Jonasz”. Czy zdaję sobie sprawę, jak wiele otrzymałem mogąc być uczniem Jezusa? Czy dziękuję za to Bogu? Czy staram się postępować jak na dziecko Boga przystało? Zastanowię się dziś, w...

Prawdziwy cel modlitwy

„Nie bądźcie gadatliwi jak poganie”. Tak często podchodzimy do modlitwy w sposób mechaniczny. Klękamy recytując wyuczone frazy, już nawet nie zastanawiając się nad ich sensem. Jezus pragnie od nas czegoś więcej. Pragnie od nas żywej, osobistej relacji, w której oczywiście znane modlitwy są jak najbardziej potrzebne, ale nie mogą zakrywać...

Za kogo uważam Jezusa?

„A Wy za kogo mnie uważacie?” Tak często w naszym życiu oglądamy się na innych, porównujemy, oceniamy. Jezus dziś pyta osobiście każdego z nas. Za kogo mnie uważacie? Za kogo Ty mnie uważasz? Czy jestem dla Ciebie ważny? Jakie miejsce zajmuję w Twoim życiu? Zastanowię się dziś, jak często w...

Podróż z wody na pustynię

Podróż z wody na pustynię, aby pojedynkować się z tym, który, jak mówi św. Jan Chryzostom, „choć nie zrobiliśmy mu nic złego, prowadzi przeciwko nam nieubłaganą wojnę”. Izrael, wychodzący z Egiptu, musi przejść przez wody Morza Czerwonego. Co go czeka? 40 lat wędrowania po pustyni, która okazuje się szkołą zaufania...

Nieść Jezusa błądzącym

Faryzeusze i uczeni w Piśmie nie mogą znieść widoku Jezusa, goszczącego się z grzesznikami. Tak łatwo jest oceniać innych, samemu mając wiele „za uszami”. Zastanowię się dziś, jak często w swoim życiu osądzam innych. Czy gorliwie praktykując wiarę, nie patrzę „z góry” na tych którzy żyją inaczej? Jezus daje nam...

Wielka radość serca

Faryzeusze są pełni zazdrości, sami wiele poszczą, a uczniów Jezusa wypełnia radość. Choć istotą chrześcijaństwa jest krzyż, nie możemy zapominać o wielkiej radości jaką daje nam obcowanie z Bogiem. Skupiając się na cierpieniu, możemy zatracić radość bycia dziećmi samego Boga. Świętość przychodzi przez krzyż, ale nigdy nie możemy zapomnieć, że...

Świętość rodzi się w bólach

Zaparcie, krzyż, strata. Trudne są słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Tak często chrześcijaństwo mylimy z życiem bez problemów i trudności. Trwając w komunii z Bogiem chcemy mieć życie usłane różami. Każda róża ma jednak kolce. Pójście za Jezusem to zaparcie się samego siebie. To często ból walki ze swoimi słabościami,...

Tracąc – zyskujemy

Obłudnicy, biblijne słowo, a jakże często bliskie nam, dzisiejszym ludziom. Tak często praktyki naszej wiary wypełniamy po to, aby móc czuć się lepszymi niż inni. Zastanowię się dziś, czy moje sposoby zbliżania się do Boga w Wielkim Poście nie są po to, aby coś komuś udowadniać. Jemu zależy na tym...

Modlić się z pokorą

Faryzeusze pragną cudu od Jezusa, ale mają złe intencje. Jak często ja zachowuję się jak faryzeusz prosząc o coś Boga, ale jedynie po to, żeby zaspokoić swoją pychę, ciekawość czy własne interesy. Jezus zostawiając faryzeuszów pokazuje nam, że modlitwa zawsze musi być pełna pokory i ufności. To pycha jest tym,...