Czyste szaleństwo

Jezus zmartwychwstały spotyka swoją wspólnotę. Pozdrawia uczniów i pokazuje im ręce oraz bok. Tchnie na zgromadzonych i mówi: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,23). Udzielenie Ducha Świętego związuje z możliwością odpuszczania grzechów. Ale, zaraz, zaraz... naprawdę możemy odpuszczać grzechy?...

A oni ciągle wątpią…

Jedenastu uczniów udaje się do Galilei, na górę, aby spotkać Jezusa zmartwychwstałego. Spotykają Go, oddają Mu pokłon. Ewangelista notuje jednak coś dziwnego, pisze, że „niektórzy wątpili”. Rozwój wydarzeń w Ewangelii Mateusza jest taki: Jezus umiera na Krzyżu, zostaje złożony do grobu Józefa z Arymatei. Józef wcześniej otrzymuje od Piłata zgodę...

Ktoś chce do nas przyjść

Wspólnoty żydowskie mówią, że Pascha, Pesach, to z'man cheruteinu – „czas naszej wolności”. Czy wolność ta oznacza możliwość robienia tego, co się chce i co się żywnie podoba? Nie wisi już nad głową ciężar egipskiej administracji, zmuszającej do pracy nad infrastrukturą strategiczną. Nie wisi już nad głową ciężar egipskiego aparatu...

Mieszkań wiele i przygotowane miejsce

Otwieram „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” i czytam, że na jedną osobę przypadało w Polsce (stan na 31 grudnia 2020 roku) przeciętnie 28,7 m2 powierzchni użytkowej mieszkania (to dane dla miasta, na wsi metraż jest nieco większy: 30 m2). Wyczytuję, że mieszkania na wsi są większe niż w mieście, te...

„Uzbrojeni” mocą z wysoka?

Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od przypomnienia, że Jezus w dzień zmartwychwstania i wniebowstąpienia wyjaśnia uczniom, co Pismo mówi o Mesjaszu. (Tak, tak, ten sam dzień: dzień zmartwychwstania i wniebowstąpienia! – proszę sobie sprawdzić: w Ewangelii według Łukasza to się dzieje wszystko bardzo szybko, błyskawicznie, tego samego dnia – zmartwychwstanie, spotkanie...

Dar pokoju

Jeśli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, czy warto być szczęśliwym z powodu tego, że jest pokój w naszej części świata, to chyba już takich wątpliwości nikt nie ma i mieć nie może. Coś, co wydawało się sprawą oczywistą, wcale oczywistą nie jest. Pokój to nie tylko brak wojny. Pokój to...

Legitymacja szkolna

Niektórzy z nas są w takim wieku, że pamiętają mundurki szkolne i tarcze. Wychodziło się na miasto i od razu było wiadomo, kto swój, a kto nie. Ci z podstawówki numer 3 mieli na pieńku z tymi z podstawówki numer 5, ci z podstawówki numer 7 byli w miarę neutralni,...

Kwestia łączności

Jezus mówi dziś do uczniów: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną”. O tym słuchaniu głosu Jezusa przeczytamy w Ewangelii Jana kilkakrotnie. Mowa jest na przykład o tym, że i umarli usłyszą głos Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest,...

Każdy z nas ma jakąś owcę

Spotkanie z Tajemniczą Postacią, która radzi rybakom, aby zarzucili sieci z drugiej strony, owocuje wielkim połowem ryb: „zarzucili więc [sieć] i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć”. Ponieważ nie są w stanie wyciągnąć sieci, to póki co ciągną ją za sobą. Przybijają do brzegu, na którym czeka już...

Największy z cudów

Podczas każdej Mszy Świętej chleb i wino stają się Bożym Ciałem i Krwią. To moment kiedy Niebo dotyka ziemi. O Eucharystii pięknie mówił Święty Ojciec Pio, który tak przeżywał ten największy z cudów: „Serce czuje się, jakby było przyciągane przez nieokreśloną, wyższą siłę, zanim rankiem zjednoczy się z Nim w...