Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Od wielu lat czytam i rozważam Słowo Boże. Nauczyłem się przez ten czas, że nie wolno zatrzymywać się na swoich odczuciach dotyczących wydarzeń, jeśli chce się zrozumieć Boże działanie, Boże plany. Trzeba raczej zacząć od tego, co mówi Bóg, i w ten sposób odczytywać Jego zamiary (oczywiście na tyle, na...

Duch Święty będzie mówił

Kilka miesięcy temu odwiedziłem „Miejsce Słowa”. Trudno byłoby mi powiedzieć jednym zdaniem o tym niezwykłym miejscu, ale spróbuję zrobić to najkrócej, jak potrafię. Jest to projekt medialny, który pozwala uczestniczyć w Ostatniej Wieczerzy poprzez rzeczywistość wirtualną. Uczestnik nakłada gogle VR wraz ze słuchawkami i niejako zanurza się w scenę z...

Zareagować Słowem

W poprzednią niedzielę słyszeliśmy słowa Pana Jezusa o radości. Dziś mówi On podobne słowa: „aby moją radość mieli w so- bie w całej pełni”, tyle że teraz jest to frag-­ ment modlitwy, rozmowy z Ojcem. Ale wydaje mi się to tym bardziej mocne, że Jezus w ten sposób rozmawia o...

Srebrne gody inaczej

Pewien zakonnik podzielił się ze mną niedawno takim spostrzeżeniem: „W zeszłym roku obchodziłem 25. rocznicę swoich ślubów wieczystych. W małżeństwie określa się te 25 lat pożycia jako srebrne gody; to jubileusz, który w rodzinie, wśród bliskich zwykle jest okazją do świętowania. U mnie tak się złożyło, że mój przełożony zapomniał...

Czyste szaleństwo

Jezus zmartwychwstały spotyka swoją wspólnotę. Pozdrawia uczniów i pokazuje im ręce oraz bok. Tchnie na zgromadzonych i mówi: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,23). Udzielenie Ducha Świętego związuje z możliwością odpuszczania grzechów. Ale, zaraz, zaraz... naprawdę możemy odpuszczać grzechy?...

A oni ciągle wątpią…

Jedenastu uczniów udaje się do Galilei, na górę, aby spotkać Jezusa zmartwychwstałego. Spotykają Go, oddają Mu pokłon. Ewangelista notuje jednak coś dziwnego, pisze, że „niektórzy wątpili”. Rozwój wydarzeń w Ewangelii Mateusza jest taki: Jezus umiera na Krzyżu, zostaje złożony do grobu Józefa z Arymatei. Józef wcześniej otrzymuje od Piłata zgodę...

Ktoś chce do nas przyjść

Wspólnoty żydowskie mówią, że Pascha, Pesach, to z'man cheruteinu – „czas naszej wolności”. Czy wolność ta oznacza możliwość robienia tego, co się chce i co się żywnie podoba? Nie wisi już nad głową ciężar egipskiej administracji, zmuszającej do pracy nad infrastrukturą strategiczną. Nie wisi już nad głową ciężar egipskiego aparatu...

Mieszkań wiele i przygotowane miejsce

Otwieram „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” i czytam, że na jedną osobę przypadało w Polsce (stan na 31 grudnia 2020 roku) przeciętnie 28,7 m2 powierzchni użytkowej mieszkania (to dane dla miasta, na wsi metraż jest nieco większy: 30 m2). Wyczytuję, że mieszkania na wsi są większe niż w mieście, te...

„Uzbrojeni” mocą z wysoka?

Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od przypomnienia, że Jezus w dzień zmartwychwstania i wniebowstąpienia wyjaśnia uczniom, co Pismo mówi o Mesjaszu. (Tak, tak, ten sam dzień: dzień zmartwychwstania i wniebowstąpienia! – proszę sobie sprawdzić: w Ewangelii według Łukasza to się dzieje wszystko bardzo szybko, błyskawicznie, tego samego dnia – zmartwychwstanie, spotkanie...

Dar pokoju

Jeśli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, czy warto być szczęśliwym z powodu tego, że jest pokój w naszej części świata, to chyba już takich wątpliwości nikt nie ma i mieć nie może. Coś, co wydawało się sprawą oczywistą, wcale oczywistą nie jest. Pokój to nie tylko brak wojny. Pokój to...