„Uzbrojeni” mocą z wysoka?

Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od przypomnienia, że Jezus w dzień zmartwychwstania i wniebowstąpienia wyjaśnia uczniom, co Pismo mówi o Mesjaszu. (Tak, tak, ten sam dzień: dzień zmartwychwstania i wniebowstąpienia! – proszę sobie sprawdzić: w Ewangelii według Łukasza to się dzieje wszystko bardzo szybko, błyskawicznie, tego samego dnia – zmartwychwstanie, spotkanie...

Dar pokoju

Jeśli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, czy warto być szczęśliwym z powodu tego, że jest pokój w naszej części świata, to chyba już takich wątpliwości nikt nie ma i mieć nie może. Coś, co wydawało się sprawą oczywistą, wcale oczywistą nie jest. Pokój to nie tylko brak wojny. Pokój to...

Legitymacja szkolna

Niektórzy z nas są w takim wieku, że pamiętają mundurki szkolne i tarcze. Wychodziło się na miasto i od razu było wiadomo, kto swój, a kto nie. Ci z podstawówki numer 3 mieli na pieńku z tymi z podstawówki numer 5, ci z podstawówki numer 7 byli w miarę neutralni,...

Kwestia łączności

Jezus mówi dziś do uczniów: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną”. O tym słuchaniu głosu Jezusa przeczytamy w Ewangelii Jana kilkakrotnie. Mowa jest na przykład o tym, że i umarli usłyszą głos Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest,...

Każdy z nas ma jakąś owcę

Spotkanie z Tajemniczą Postacią, która radzi rybakom, aby zarzucili sieci z drugiej strony, owocuje wielkim połowem ryb: „zarzucili więc [sieć] i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć”. Ponieważ nie są w stanie wyciągnąć sieci, to póki co ciągną ją za sobą. Przybijają do brzegu, na którym czeka już...

Największy z cudów

Podczas każdej Mszy Świętej chleb i wino stają się Bożym Ciałem i Krwią. To moment kiedy Niebo dotyka ziemi. O Eucharystii pięknie mówił Święty Ojciec Pio, który tak przeżywał ten największy z cudów: „Serce czuje się, jakby było przyciągane przez nieokreśloną, wyższą siłę, zanim rankiem zjednoczy się z Nim w...

«Nie wiecie, o co prosicie.»

Ksiądz Piotr Pawlukiewicz w jednej z katechez nauczał: „Jesteśmy przyzwyczajeni że wszystko chcemy natychmiast – a w Kościele wszystko się dzieje według Bożego planu. Apostołowie musieli trzy lata chodzić za Jezusem, a my byśmy wszystko już chcieli. Do ojca Augustyna przyszła kiedyś kobieta i mówi, że mąż pije już 30...

Iść za Panem

Błogosławiony (już wkrótce oficjalnie) Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi byś trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”. Pójście za Panem nie jest proste. Życie Ewangelią wymaga wyrzeczeń. Bycie ostatnim może dotkliwie zaboleć. Jednak każda ofiara nie jest na darmo. I każda będzie po...

«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»

W stągwiach woda z pewnością nie była czysta. Teoretycznie nie służyła do obmycia rąk z brudu, lecz do obmycia z nieczystości obrzędowej, spowodowanej zetknięciem się z poganinem lub dotknięciem rzeczy nieczystej. "Rozluźniając pięść" można było małą ilością wody obmyć razem złożone końce wszystkich palców. Trudno jest mi jednak sobie wyobrazić,...

«Cóż tobie do tego?»

Często porównujemy siebie do innych. Oceniamy i wydajemy sądy, niejednokrotnie w sekundę. Dzięki temu możemy choć na chwilę zapomnieć o własnych słabościach. Rozpraszamy się i skupiamy uwagę na sprawach, które nas nie dotyczą. Bo może nasze własne zbyt bardzo nas przytłaczają. Dzisiaj Pan Jezus daje krótką lekcję: «cóż tobie do...