«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»

Dziś Pan Jezus pyta każdego z nas: «czy miłujesz Mnie?»  Wielu z nas bez wahania odpowie za Piotrem: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Jednak czy za naszymi słowami idą czyny? Św. Jan Maria Vianney powiedział: „Nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyj tak, by pytać...

Abyśmy stanowili jedno

Pan Jezus modli się do Ojca, byśmy stanowili jedno. Powtarza to wielokrotnie. To musi być ważne. Jedność w rodzinie, we wspólnocie, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. By dzięki temu świat poznał, że Bóg jest miłością. Dziś tak bardzo potrzeba naszego świadectwa. Potrzebują go nie tylko ci, którzy nie znają Ewangelii, ale...

Uświęceni w Prawdzie

Pan Jezus modli się za nami do Ojca, aby nikt z nas nie zginął. Byśmy stanowili jedno i nie wątpili w Słowo, które jest prawdą. Modli się o nasze oczyszczenie ze wszystkiego, co nas od prawdy oddziela. Byśmy w naszym życiu pragnęli realizować jedynie wolę Pana Boga. Do końca. «Uświęć...

Modlitwa

Rozmowa Pana Jezusa z Ojcem wzrusza i uczy nas, jak powinniśmy się modlić. By w każdej chwili naszego życia pragnąć jedynie wypełnienia woli Bożej. By wszystko, co robimy, oddawało chwałę Ojcu. By troska o innych, o ich zbawienie, była silniejsza, niż nasze własne dobro. By umieć dziękować Panu Bogu za...

Odwagi!

Nie bójcie się, nie lękajcie, niech się nie trwoży serce wasze – te słowa Pan Jezus wypowiada do nas nieustannie. Nasze serce przepełnione jest obawami i strachem, zwłaszcza wtedy, gdy przytłaczają nas troski i zmartwienia, gdy nie wiemy, co wydarzy się jutro, czy damy radę pokonać trudności i czy jeszcze...

«Proście, a otrzymacie»

Dzisiaj Pan Jezus zachęca nas do ufnej modlitwy: «O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w Imię Moje.» Czy korzystam z tej łaski? Czy modlę się prosząc Pana w chwilach strapienia o wytrwałość? O doświadczenie Bożej miłości, która pomoże mi nieść nawet najcięższy krzyż? Jak walczę z ciemnością, gdy doświadczam...

«Wytrwajcie w miłości mojej!»

Pan Jezus nas kocha. To jest fakt udowodniony miłością na Krzyżu. «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.» Nasz Zbawiciel został umęczony i zabity za grzechy swoich przyjaciół. Za nasze grzechy. Zostaliśmy wybrani do tego, by żyć Jego Słowem i by przynosić...

«Smutek wasz przemieni się w radość»

Dziś Pan Jezus zapewnia nas, że z Nim każda łza i każdy smutek zamienią się w radość. Nie ma takiej słabości, która nie przyczyniłaby się do umocnienia naszej wiary. I nie ma takiego cierpienia, które nie mogłyby stać się źródłem naszej siły. Jeśli tylko zaufamy Bogu. Do kogo przychodzę w...

Daj się poprowadzić

Za rękę. Do prawdy. O sobie samym i o tym, co od prawdy oddala. To może boleć. Stawanie w prawdzie może być niewygodne. Zmusza do zmiany, do podjęcia wysiłku, by zerwać z grzechem. Bez usprawiedliwiania się, bez zakłamywania rzeczywistości. Dzięki temu serce będzie gotowe na przyjęcie darów Ducha Świętego. Czy...

Umocnienie w godzinie próby

Dzisiejsza Ewangelia przepełniona jest miłością Ojca i Syna w Duchu Świętym do nas. I wielką nadzieją, że w trudach naszego życia nie zostaliśmy sami. Pan Jezus dał nam Swojego Ducha, Pocieszyciela, który będzie z nami zawsze. Będzie się o nas troszczył i będzie umacniał nas w wierze w godzinach próby,...