Szukając  Boga

Rodzice Jezusa byli pobożnymi żydami i gorliwie starali  się wypełniać nakazy Prawa. Święto Paschy , o którym dziś słyszymy było jednym z trzech pielgrzymkowych świąt żydowskich (obok Święta Tygodni, czyli Pięćdziesiątnicy i Święta Namiotów)) . Każdy dorosły mężczyzna z racji tych uroczystości  powinien nawiedzić Świątynię Jerozolimską. Józefowi w tym pielgrzymowaniu...

Bóg jest Miłością

Bóg jest Miłością – tak można sparafrazować  święto, które jest obchodzone oktawę po Bożym Ciele czyli uroczystość Najświętszego Serca Jezusa . Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque. W piątek 10...

Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zachęca nas do refleksji i odpowiedzi na pytanie , jaki jest mój stosunek do drugiego człowieka ? Jak traktuje swoich bliskich – domowników, znajomych, osoby , które inaczej myślą jak ja ? Ileż razy zdarzało nam się powiedzieć lub  pomyśleć  o kimś, jaki jesteś beznadziejny, wygadujesz...

Co daje szczęście ?

Kazanie na górze, to chyba jeden z najpiękniejszych fragmentów Nowego Testamentu, który jest źródłem nadziei  i pocieszenia. Stanowi kompendium wiedzy, jaką Jezus chciał przekazać swoim słuchaczom. Dowiadujemy się, że błogosławionym jestem wtedy, gdy jest mi ciężko i nic mi nie wychodzi mimo, że się staram, gdy jestem samotny i niezrozumiany,...

Robin Hood i tajemnica zrabowanych naczyń

„Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi”. Taką jednozdaniową przypowieść opowiada Pan Jezus uczonym w Piśmie, którzy oskarżają Go, że wyrzuca złe duchy przy pomocy władcy złych duchów. Pan Jezus przy pomocy przypowieści demontuje logikę...

Panie, co we mnie zobaczysz ?

Wdowa z ewangelii świętego Marka pojawia się w niej tylko na chwilę. Mimo tego gest, który wykonuje i  zaangażowanie z jakim to czyni sprawiają,  że zostaje zapamiętana jako wzór . Inni nie dostrzegają  jej, ponieważ jest gorzej ubrana, biedna a do tego kobieta. W czasach kiedy żył Jezus kobiety były...

Kim dla mnie jest Jezus ?

Kim dla mnie jest Jezus ? To pytanie powinniśmy stawiać sobie codziennie, wiele razy . Codziennie też powinniśmy na nie odpowiadać poprzez swoje zachowanie w domu, wśród bliskich, w pracy , w szkole,  na ulicy, w  sklepie, modląc się . Dziś tak trudno jest świadczyć o Jezusie – Zbawicielu. Boimy...

Festum Eucharistiae”

„Festum Eucharistiae" - "święto Eucharystii" , tak brzmiała najstarsza nazwa uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli  Bożego  Ciała. Święto powstało w XIII wieku . Była to reakcja  na herezję Berengariusza z Tours w XI wieku, który twierdził, że jest niemożliwa przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa...